Beszélgetés Kedves Róberttel, Csíkszenttamás polgármesterével

Eredményekből és tervekből van rengeteg

Fotó: Kedves Róbert / Facebook

Aszfaltoztak, új közvilágítási rend­szert létesítettek, térfigye­lő­ka­merákat szereltek, polgárőrséget indítottak és felújították a polgármesteri hivatal épületét Csík­szenttamáson. Csak néhány az elmúlt négy év megvalósításaiból. Az elért eredményekről, kihívásokról és a jövőbeni tervekről a második mandátumára pályázó Kedves Róberttel, Csík­szent­tamás polgármesterével be­szélgettünk.

– Melyek voltak az elmúlt négy év legnagyobb megvalósításai?

– Négy évvel ezelőtt, amikor új vezetőség lett Szenttamáson, akkor minden utcában gyűléseket szerveztünk. Ott összeírtuk azokat a problémákat, amelyeket a lakosok felsoroltak, és végül összegeztük az egészet. Akkor a lakosság nagy részének az volt a vágya, hogy ha lehet, aszfaltozzuk le az utcákat. Tehát az volt az első és legfontosabb célunk, hogy az előttünk álló mandátumban leaszfaltozzuk a szenttamási utcákat. Elmondhatom, reményen felül sikerült, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy a felcsíki községek összefogtak, közösen tudtak pályázni, és így sikerült megvalósítani. Egy másik nagy megvalósításunk a tulajdonjogok rendezése. Az ingyenes telekkönyvezés során már közel 2500 telekkönyvet sikerült kiadni, és folyamatban van még 1500, amelyeket rövid időn belül megkapnak a tulajdonosok. Ezt szeretnénk folytatni az elkövetkezendő időkben is, célunk, hogy az emberek minden egyes területükre minél hamarább megkapják a telekkönyvet, a tulajdonjogot. Ezenkívül folyamatosan támogattuk a sportot, kultúrát, mind az úszásprogramot, mind a korisulit vagy a cselgáncsot. Minifocipályát létesítettünk már a mandátumunk elején, amelyet mind az amatőr focikedvelők, mind az iskolások használják. Voltak még kisebb pályázataink is, így sikerült egy traktort is vásárolnunk, amelyet karbantartásra használunk. Van rajta kaszálógép, hótoló, seprű, ezt a LEDER-pályázaton keresztül nyertük el. Kormánytámogatásból modernizáltuk a Bálint Vilmos Általános Iskola informatikatermét, így most egy teljesen modern informatikateremmel rendelkezik az iskola, ezáltal könnyebben tudják elsajátítani a diákok a számítógépes ismerteket. A polgármesteri hivatal épületét is felújítottuk, habár kívülről jól nézett ki, de a villanyhálózat elég régi, elavult volt. Nem bírta már ezt a sok elektronikai cikket, ezért ki kellett teljesen cserélni a villanyhálózatot. Kialakítottunk egy parkolót is az önkormányzati épület mellett, hiszen az is gondot jelentett, hogy nem volt, ahol parkolni. Teljesen felújult az épület és környéke. Egy új irattárat is létesítettünk, amely megfelel az elvárásoknak, hiszen mostanig egy kisebb irattárunk volt, amelyet ki kellett bővíteni és az előírásoknak megfelelően be kellett rendezni. Azért, hogy a gazdasági potenciált növeljük, megvásároltunk egy kisebb ipari zónát, amelyet az önkormányzat is használ, de két vállalkozó is bérli és ott folytatja tevékenységét. A lakosság biztonsága érdekében új közvilágítási rendszert építettünk ki és térfigyelő kamerákat szereltünk a falu különböző részeire, augusztus elsejétől elindult a polgárőség is. Éjszaka a falu között járőröznek. Ezt is a Dánfalva, Karcfalva, Szenttamás fejlesztési társuláson keresztül valósítottuk meg. Mindezeken kívül a megyei tanács támogatásával, a Csíkszenttamásért Egyesületen keresztül bővítettük az önkéntes tűzoltók felszereléseit is légzőkészülékkel, oxigénpalackkal és láncfűrésszel.

– Milyen kihívásokkal találkoztak az elmúlt négy évben?

– Az egyik legnagyobb kihívás a tulajdonjogok tisztázása volt. Harminc év után elég nehéz kitisztázni, hogy adott esetben egy-egy területnek ki a jogos tulajdonosa. Próbáltuk úgy megoldani, hogy minél kevesebbet kelljen elmozdítani a területeket, viszont mindenki, amit visszaigényelt, és jóvá van hagyva, azt a területet meg fogja kapni. Ez még nincs befejezve, még rengeteg dolog van, nagyon fárasztó, kimerítő feladat, éppen ezért a továbbiakban is kérem a lakosság türelmét és megértését. Ugyanakkor kihívás az egész rendszer, amelyben kell működni, tevékenykedni, igen gyakran nehézséget okoz eligazodni a bürokrácia útvesztőiben. Egyes pályázatoknál sokkal több időt felvesz a papírmunka, mint maga a kivitelezési időszak.

– Mit, miket nem tudtak megvalósítani? 

– Voltak kisebb, de annál inkább fontosabb dolgok, amiket nem sikerült megvalósítani. Ilyen például a Felső-Kismezőn a vasúti átjáró megnyitása. Mindent megpróbáltunk megmozgatni a törvényes keretek között. Sajnos nem megoldható, hiszen lennebb van még egy átjáró, így a CFR nem egyezett bele, hogy megnyissuk. Mivelhogy ennél a lezárt átjárónál már rengeteg baleset volt, hosszú huzavona után a múlt héten sikerült elérjük azt, hogy átjárót festettek és sebességcsökkentő táblákat helyeztek ki. Nagyon remélem, hogy a jövőben balesetmentes lesz ez az övezet, és az európai út túlsó felén élő lakosok biztonságosabban tudnak majd közlekedni. Aztán, sajnos nem találtunk kivitelezőt a kultúrotthon felújítására, holott már több mint két éve van egy nyertes projektünk. Egy másik kudarc, hogy nem sikerült sokakat rávenni arra, hogy a szemetet ne vigyék ki a mezőre, hiszen kéthetente mindenki kapuja elől elviszik. Ezen is kell még egy kicsit dolgozzunk, hogy az emberek tudatáig eljusson, hogy nem kell feltenni a szekérre a szemetet s kivinni a mezőre.

– Milyen terveik vannak a következő négy évre?

– Rengeteg van, ezért is szeretném, hogyha még egy mandátumot sikeresen végig tudnék vinni, hiszen még az infrastruktúrával is kell dolgozni. Lévén ugye, hogy a falu közötti utakat nagyjából leaszfaltoztuk, így egy következő projektből a mezei utak aszfaltozását kezdjük el, a Csonkatorony és a Szent Anna-feredő felé vezető utakat burkoljuk, amelyek turisztikai és mezőgazdasági szempontból is egyaránt fontosak. Ezeket szeretnénk minél hamarább leaszfaltozni. Továbbá a mezei utak karbantartására kell összpontosítsunk, de a gázhálózat tervezési folyamatát is elkezdtük és keressük a finanszírozási lehetőséget. Ezt is a felcsíki falvak összefogásával próbáljuk kivitelezni. A nagyobb projekteket összefogással próbáljuk megvalósítani, hiszen nagyobb a pontozási rendszer, és így nagyobb esélyünk van nyerni. Különben az is egy siker, ha úgy nézzük megvalósítás, hogy míg ezelőtt 10-15 évvel nagy volt a konkurencia a községek között, most azért örömmel mondom, hogy ezek a falvak már nem vetélytársai egymásnak, hanem összefogtak, s úgy próbálnak tenni a térség fejlesztéséért. Az elkövetkezendő időszakban a mezőgazdaság fellendítésére is szeretnénk valamilyen megoldást találni, ugyanakkor terveink között szerepel egy egészségügyi központot létesítése, a Marosfő felé vezető erdei út leaszfaltozása és az Illanc felé vezető út teljes felújítása. Reméljük, hogy ezekben is sikerrel járunk.

–  Miért pályázik az újabb mandátumra?

– 2003. november elsejétől dolgozom itt a hivatalban. Korábban alpolgármesterként tevékenykedtem, immár négy éve polgármesterként. Úgy gondolom, hogy ennyi idő alatt sikerült megismernem a falut, tudom, hogy milyen problémáink vannak, és mit kellene csinálni az elkövetkezendő időkben, hogy továbbra is jó irányba haladjunk. Ezért merem vállalni az újabb mandátumot. Különben nagyon jó csapattal kell dolgozni, és ha jó csapatod van, akkor fele gondod van.

– Hogyan tekintenek a jövőbe?

– Mindig optimizmussal.
 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés