Beszélgetés Márton László Szilárd gyergyócsomafalvi polgármesterrel

Beruházások, közösségépítés, térségi összefogás

Új óvodaépület, tájház, útfelújítások, járdaépítés, a közvilágítás modernizálása – csak néhány azon megvalósítások közül, amelyek által még élhetőbb lett az elmúlt négy évben Gyergyócsomafalva. Márton László Szilárd polgármester elmondása szerint a következő időszakban a közösségépítés és a térségi összefogás lesz a legfontosabb feladat.

– Több megvalósítás, nagyobb beruházás került sorra az elmúlt négy évben a községben. Mit tart ezek közül a legfontosabbnak?

– Elkészült községünk szászfalvi falurészén az új óvodaépület az Országos Településfejlesztési Program (PNDL) támogatásával. Megérkeztek a felszerelések, a berendezési tárgyak is, az óvónők már „birtokba vették” az épületet, és amennyiben a vírushelyzet engedi, akkor ősztől belakhatják azt a kisgyermekek. A tanintézmények felújítása terén mérföldkőhöz érkezett a régi községházában működő központi óvodaépület, amelynek teljes felújítását követően helyet ad majd a napközinek és a rövid programú óvodai oktatásnak is. A Regionális Operatív Program keretében finanszírozást nyert projekt kapcsán elindítottuk a közbeszerzési eljárást, reméljük, hogy találunk kivitelező céget, és ősszel elkezdődhet a munka.
A közvilágítás modernizálása, a ledes világítótesteknek köszönhetően érezhetően költséghatékony és jó megoldás volt.

– Milyen beruházások történtek az utak, járófelületek modernizálása, illetve kialakítása kapcsán?

– Végéhez érkezett a megyei út mentén a járdaépítés, amelyet Hargita Megye Tanácsa támogatásával valósítottunk meg. Különböző átcsoportosítások által és a megyei önkormányzat jóváhagyásával a bal oldali részen is kiépülhet egy forgalmas falurészen lévő szakasz, a Temető utcától a tájházig terjedő szakaszon. 
Az idénre tervezett községi utak aszfaltozása és modernizálása is nagyrészt befejeződött: 14 községi út szerepelt a pályázati programban, a legtöbb helyen az útfestés és a táblázás van hátra. Kivételt képez a Temető utca, ahol korábban már volt aszfaltréteg, de most teljes felújításon megy át. A betonsáncok már elkészültek, az aszfaltozás és a járdaépítés az elkövetkező egy hónapban fog megvalósulni. A mezei útjaink felújítása tavaly és idén is négy kilométer hosszúságban valósult meg: a gazdák segítségével azonosítottuk be a forgalmasabb útszakaszokat, amelyeket önerőből és a megyei önkormányzat támogatásával újítottunk fel. 

– Több középület, köztér is szolgálja a csomafalviakat. Melyek ezek? 

– Tavaly adtuk át a LEADER-program keretében épült tájházat, emellett felújítottuk a polgármesteri hivatal előtti Borsos Miklós teret, és nemsokára a hivatal épülete is megújul kívül-belül. Nagyon fontosnak tartom, hogy a közösséget szolgáló intézményeink – a kultúrház, a tájház, a turisztikai iroda – élettel, tevékenységgel vannak megtöltve, nem állnak üresen, hanem betöltik funkciójukat. 

– Az infrastruktúra terén milyen fejlesztések történtek még az elmúlt négy évben?

– Fejlesztettük, modernizáltuk a közvilágítást, a fejlesztés költséghatékony voltát már tapasztaljuk. Engedélyezett vízszolgáltatót hoztunk létre, ami nem látványos, de annál fontosabb intézkedés. A vízház és a kezelőbázis felújítása folyamatban van, szennyvízhálózati munkálatok is zajlanak jelenleg, melynek részeként átemelő pumpákat építünk a községben, ahol ez szükséges. 

– Milyen tervek, feladatok vannak az elkövetkező időszakra?

– Stratégiánkat 2021–2030-ra terveztük: úgy gondolom, hogy egy gyarapodó közösség szolgálatába kell álljon a következő községvezetés. Az infrastrukturális alapgondok nagyrészt megoldódtak, ezért most a közösség irányába kell forduljunk azért, hogy népességileg, anyagilag, közösségileg tudjanak gyarapodni a csomafalviak. Erre garanciának látom azt, hogy a tanácsosi listán nagyrészt fiatalok vannak, olyanok, akik külföldről, illetve egyetemi városokból hazajöttek vállalkozást indítani, tanítani. Ők és a mögéjük felsorakozó fiatal családok el tudják mondani, mik az elvárások, mit szeretnének egy élhetőbb községért. Emellett fontos tervünk a turizmusfejlesztés – közművesíteni szeretnénk a Lok turisztikai zónát, ahol a szennyvízhálózat már épül, a villamosítás előkészületei már megtörténtek.
A régi malom épületénél turisztikai látványosságot tervezünk, ennek érdekében Csomafalvát mint helyi érdekeltségű turisztikai települést akarjuk besoroltatni és elfogadtatni a kormánnyal, hogy hozzájuthassunk olyan forrásokhoz, amelyekhez másképp nem lehetne. 
Nagyon fontosnak tartom a térségben való gondolkodást, amelynek fontos lépése a kommunikáció a településvezetők között. Néhányukkal már közös megvalósításokban gondolkodunk, amely révén turisztikai útvonalak kiépítését, medencei kerékpárútvonalakat is tervezünk, hiszen eredményeket kellene felmutatnunk térségi szinten is.
 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés