Hirdetés


Bal kéz, jobb kéz…

Múlt hétfői lapszámunkban írtunk az Országos Energiaszabályozási Szakhatóság elnökének ama 2020/34-es rendelete előírásairól, amely révén megállapítottak egyes intézkedéseket a háztartási fogyasztóknak szállított földgázra vonatkozóan, a hatósági árak megszüntetésének perspektívái közepette. A 2020/1-es sürgősségi kormányrendelet előírásai alapján és a szóban forgó ANRE-rendelettel összhangban a Hivatalos Közlöny március 25-i számában megjelentek az ANRE elnökének azon rendeletei, amelyekkel megállapították a különböző gázszolgáltató vállalatok hatósági árait azon háztartási ügyfelek számára, akik nem gyakorolták a szolgáltató megválasztási jogát. Azokról a hatósági árakról volt szó, amelyek 2020. január 1. és június 30. között alkalmazandók. Ezek a rendeletek április 1-jétől váltak hatályossá, pontosabban kellett volna, hogy hatályossá váljanak. Ez nem következett be, mert az ANRE elnökének rendeletei kivágták a biztosítékot a kormánynál, s a március 29-én megjelent 2020/4-es hadi rendelettel befagyasztották a közműszolgáltatások díját, köztük a földgázét is. A gazdaságügyi energetikai és az üzleti környezetért felelős miniszter dorgáló hangnemű nyilatkozatában már-már elmarasztalta az ANRE-t a meghozott rendeleteiért, mert azokkal esetenként indokolatlanul megemelkedett árszinteket hagyott jóvá. Utalt arra is, hogy az elkövetkező napokban ki fog bocsátani egy rendeletet, amely révén meg fogja magyarázni a közműszolgáltatások díjának befagyasztására vonatkozó intézkedést. (A rendelet egyébként mindmáig nem jelent meg.) Az ANRE elnökének rendeletei tekintetében részünkről is megfogalmazódtak fenntartások, nevezetesen annak időszerűségével kapcsolatosan. Igen ám, de az ANRE egy törvényes kötelezettségének tett eleget, szem előtt tartva a kormány 2020/1-es sürgősségi kormányrendeletének egyes előírásait, valamint az azok által előírt egyes határidőket. Ilyenképpen pedig a tárcavezető akár önmagának is szemrehányást tehetett volna, mert ő kellett volna kezdeményezze március folyamán a 2020/1-es sürgősségi kormányrendelet egyes előírásainak módosítását és kiegészítését. (És ez nem csupán a földgázár megállapítására érvényes.) Sajnos azt tapasztalni, hogy a kormány ebben a periódusban nem mindig ura a helyzetnek, s a kialakult kaotikus állapotok közepette sokszor kapkodnak, túl sokat szerepelnek a képernyők előtt, gyakoriak az egymásra tolódó magas szintű egyeztetések, a bal kéz sokszor nem tudja, mit csinál a jobb. Ebben a kontextusban utalhatunk arra is, hogy a frissében meghozott jogszabályokat gyakorta módosítják, kiegészítik. Igaz, sürget az idő, újabb és újabb problémák jelentkezhetnek, de ettől függetlenül érvényesülnie kellene a következetességnek, a körültekintésnek és bizonyos értelemben az előrelátásnak is.
Gyakran hallani, hogy a hatóságok, pontosabban azok „illetékesei” jó intézkedéseket foganatosítanak, megfelelő módon cselekednek, s bennük meg kell bízni és követni kell útmutatásaikat. Igen ám, de ennek igen sokszor az ellenkezőjét tapasztalhatjuk: a legégetőbb gondok közepette lemond tisztségéről a legilletékesebb, az egészségügyi miniszter, akárcsak az egészségügyi minisztérium főtitkára (állítólag ő nem mondott le, lemondatták), lemondtak vagy lemondatták egyes megyék közegészségügyi igazgatóságainak igazgatói, egyes kórházak menedzsereit (sőt arra is volt példa, hogy egy kórháznak a teljes vezetőségét) a Hivatalos Közlönyben naponta szembesülhetünk olyan kormányfői döntésekkel, amelyek értelmében felmentenek magasrangú tisztségviselőket, illetve kineveznek helyükbe újat. Sorolhatnánk tovább a példázódást. Ilyen összefüggésben talán azt is megemlíthetnénk, hogy akár a bizalmatlanság jeleként foghatjuk fel a helyi közigazgatási hatóságok alárendeltségébe tartozó kórházak kormányzati koordinálásba vonását. Közvetve nem idetartozik, de azt is megemlíthetnénk, hogy legmagasabb szinten is bekövetkezhet a pálfordulás: nem egészen hat hónappal ezelőtt tett látogatást a Suceava Megyei Sürgősségi Kórháznál a nemzeti liberális párt „stábja”, élén az államelnökkel, s ott és akkor a párt egyik hangadója, Rareș Bogdan dicshimnuszt zengett erről a létesítményről, s arról, hogy az Suceava Megye Tanácsa elnökét, Gheorghe Fluturt dicséri. Az államelnök pedig még 2019 áprilisában magasrangú állami kitüntetésben részesítette a kórházat. Akkortájt arról is hallani lehetett, hogy a Ludovic Orban által vezetendő kormányban majd az egészségügyi miniszteri bársonyszéket töltheti be a suceavai kórház menedzsere, Vasile Râmbu. Nos, az említett személy bölcs vezetésével a szóban forgó kórház, illetve Suceava város a koronavírusos megbetegedések „fellegvárává” vált, meneszteni kellett a teljes vezetőséget, a kórházat pedig militarizálni kellett, s az államelnök is „visszavonulásra” kényszerült: az április 1-jén megjelent 2020/224-es dekrétumával visszavonta a múlt esztendőben adományozott kitüntetést.
Továbbá szólhatnánk arról is, hogy ott fent, a kormányzatnál egyik-másik illetékes rózsaszínben látja, láttatja a közkórházak eszköztárát, a helyszínen viszont sokszor az „komorabb” színekben jelenítődik meg, s ez utóbbit erősítik meg a közkórházaknak az adományozásra serkentő „kívánságlistái” is…

Hecser Zoltán
 

Hirdetés