Pénteken lejár a határidő

HN-információ
Kevés idő áll rendelkezésre a 2021-es évi csekély összegű méhészeti támogatás igénylésére: péntek az utolsó nap, amikor be lehet nyújtani a szükséges dokumentumokat. Fontos megjegyezni, hogy a kevés rendelkezésre álló idő miatt nincs lehetőség hiánypótlásokra, így a hiányos dossziékat nem veszik nyilvántartásba. A 2021-es de minimis méhészeti támogatáshoz számos feltételnek kell megfelelniük a gazdáknak, a méhészeknek be kell szerezniük a szükséges dokumentumokat, amelyeket határidőre be kell nyújtaniuk az APIA-nak. A méhészekre vonatkozó állami támogatási szabályokat kormányhatározat rögzíti, amely előírja azt is, hogy 2021-ben mekkora összeget kapnak a méhészek a méhcsaládonként nyújtott támogatás gyanánt – olvasható az Agro Intelligencia hírportálon. A méhészek idei csekély összegű támogatását kormányhatározat írja elő, amelyet egy héttel ezelőtt, november 17-i ülésén fogadta el a kormány. A jogszabály a Hivatalos Közlöny 1097-es számában jelent meg „Csekély összegű támogatás a 2021. március–májusban jelentkező kedvezőtlen hidrometeorológiai jelenségek méhészeti ágazatra gyakorolt hatásainak kompenzálására” címmel. A program szabályait a 2021/1219-es számú kormányhatározat rögzíti. Mire kapnak de minimis támogatást 2021-ben a méhészek? A méhészeti de minimis támogatást 2021-ben a 2021. március–május időszakban méhészkedés szempontjából kedvezőtlen időjárási körülmények miatt keletkezett károk kompenzálására adják, azért, hogy a méhészek folyamatosan tudják végezni tevékenységüket. Egyébként a csekély összegű (de minimis) támogatási rendszert idén Románia teljes területén alkalmazzák. A támogatásra jogosultak A méhészeti de minimis támogatás kedvezményezettjei a méhészeti ágazatban működő, őstermelő vállalkozások. Ilyen méhészeti vállalkozásoknak számítanak azok a méhészetek, amelyek az agrárágazati termékek piacát szabályozó 2014/145-ös számú törvény alapján kiállított termelői engedéllyel rendelkeznek. A termelői engedélynek a kérelem benyújtásának napján is érvényesnek kell lennie. Azaz méhészeti engedéllyel rendelkező magánszemélyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások kérhetnek támogatást. A vállalkozásoknak eleget kell tenniük a 2008/44-es számú sürgősségi kormányrendelet és az azt módosító 2016/182-es számú törvény előírásainak. Jogosultsági feltételek A csekély összegű (de minimis) támogatások megszerzését feltételekhez kötik a jogszabályi előírások. Ezek a méhészeti tevékenységekhez kapcsolódnak, és a hatóságok is nyilvántartják. Jó néhány előírásnak eleget kell tenniük a méhészeknek. Ilyen előírás például, hogy a méhcsaládok legkésőbb 2021. március 1. bejegyzéssel szerepeljenek az Országos Méhészeti Adatbázis nyilvántartásában. Ezt az Országos Állattenyésztési Ügynökség által kezelt Méhészetek és Kaptárak Egységes Azonosítási Rendszere írja elő, amely a maga során betartja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a méhészetek és kaptárak egységes azonosítási rendszerét jóváhagyó 2017/251-es számú rendelete előírásait. Szintén elvárásnak számít, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a kaptárak szerepeljenek a megye állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóságának nyilvántartásában, és legyen engedélyük. Ezenkívül szerepelniük kell az egyedi azonosító nyilvántartásban is (a továbbiakban: RUI), továbbá egyedi regisztrációs kóddal is rendelkezniük kell. Azok a méhészek, akik nem szerepelnek az egységes azonosítási nyilvántartásban – RUI, és nem rendelkeznek birtokkóddal az APIA-nál, 2021-ben nem részesülhetnek de minimis támogatásban. Szükséges iratok A csekély összegű méhészeti támogatás odaítélése kérelem alapján történik, amelyhez kötelező több dokumentumot is csatolni. Miután a méhészek felveszik a kapcsolatot az APIA-val a kifizetési jogosultságuk igazolásáért (különös tekintettel annak ellenőrzésére, hogy az elmúlt három évben állami támogatásként nem kaptak 20 000 eurónál nagyobb összeget), akkor benyújthatják támogatási igényüket az APIA-hoz. – Már több mint száz kérelem érkezett be hozzánk, mi körülbelül összesen háromszázra számítunk. Mivel kevés idő áll a támogatási kérelem benyújtására, fontos kiemelnem, hogy nincs lehetőség hiánypótlásra, ezért a hiányos dossziék a jogszabály értelmében nem kerülnek be a nyilvántartásba. Amit még szintén fontos megjegyezni, hogy a dokumentumokban az utolsó, aktuális jogi formának kell szerepelnie – mondta el lapunknak Lázár István, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) munkatársa. A méhészeti csekély összegű támogatási igény bejelentéséhez formanyomtatványt kell kitölteni. A csekély összegű (de minimis) támogatás iránti kérelmet a méhészek azoknak a méhcsaládoknak a számától függően kell kitöltsék, amelyek támogatása még belefér a maximálisan igényelhető összegbe. Ezenkívül az alábbi dokumentumok benyújtására van még szükség: a magánszemély mint kérelmező személyi igazolványának másolata vagy adott esetben a törvényesen meghatalmazott képviselő személyi igazolványának másolata; adott esetben a gyártó tanúsítványának másolata; jogi személyek esetén a cégjegyzékbe, az Egyesületek és Alapítványok Országos Nyilvántartásába való bejegyzést igazoló okirat kell, vagy annak az okiratnak a másolata, amely alapján a tevékenységét folytatja. Ezenkívül még szükség lehet a felhatalmazott magánszemély személyigazolvány-másolatára; banki vagy kincstári számlakivonatra; valamint annak a dokumentumnak a másolatára, amely igazolja, hogy a kaptárakat bejegyezték, illetve engedélyezték a megye állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóságán, ott, ahol a méhészet állandó tevékenysége zajlik. Leadási határidő A 2021. évi méhészeti de minimis támogatási kérelmek és dokumentumok benyújtásának határideje 2021. november 26. A kérvények leadásának első napja november 19., azaz a kormányhatározat Hivatalos Közlönyben való megjelenését követő második nap volt. A kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt elektronikus és/vagy postai úton vagy gyorsfutárral lehet eljuttatni az APIA megyei központjaiba. Az elektronikus úton benyújtott dokumentumokat aláírással és dátummal kell ellátni, a másolatokat a pályázónak „az eredetinek megfelelően” hitelesítenie kell. A támogatás összege A de minimis támogatás, azaz a méhcsaládonkénti támogatás értéke 2021-ben rögzített, méhcsaládonként 23,7 lejben határozták meg. Egy méhész a de minimis támogatásból legfeljebb 20 000 eurót gyűjthet össze méhészetenként. „Az egy vállalkozás részére nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 20 000 eurót három pénzügyi év során a kérelem benyújtásának évében, illetve az azt megelőző két pénzügyi évben” – áll a hatályos jogszabályban. Kifizetési határidő A de minimis támogatás összegét egy részletben, 2021-ben fizetik majd ki a kedvezményezetteknek a mezőgazdasági minisztérium idei költségvetéséből elkülönített keretösszegből. A kifizetés határideje 2021. december 31.

Szilágyi Dalma-Orsolya

Hirdetés

Kövessen a Facebookon!