Hétfőn minden iskolában becsengetnek

Egyes iskolákban helyszíni ellenőrzést tartottak a prefektusi hivatal és a közegészségügyi igazgatóság munkatársai, máshonnan papíron kérték be az iskolaépület állapotára vonatkozó információkat – mindezeket összevetve azt állítják, Hargita megyében sehol sem kell elhalasztani az iskolakezdést.

03_iskola
Tizennégy település hatvan tanintézményében tartottak szúrópróbaszerű ellenőrzést a prefektusi hivatal és a közegészségügyi igazgatóság munkatársai az elmúlt napokban, és hogy teljes képet kaphassanak arról, milyen állapotban vannak tanévkezdés előtt a megye tanintézményeinek otthont adó épületek, a többi önkormányzattól papíron kértek helyzetjelentést.
A városokon működő 96 tanintézmény közül 89 rendelkezik egészségügyi működési engedéllyel, hét esetében pedig folyamatban van az engedély megszerzése – ismertette a begyűlt információk nyomán született jelentés részleteit Petres Sándor alprefektus.
A városi tanintézményekben a tanévkezdés előtt esedékes meszelési-javítási munkálatok mintegy 88 százalékban vannak elvégezve, 92 iskolában, óvodában a téli tüzelőanyag szinte teljes egészében, vagy éppen teljes mértékben biztosítva van, mindössze három olyan városi tanintézményről szól a jelentés, ahol a télre szükséges tüzelőanyagnak még fele sincs beszerezve.
Szintén a városi iskoláknál maradva, 11 esetet találtak, ahol jelenleg nincs megoldva az intézmény őrzése.
A górcső alá vett 258 falusi iskola, óvoda közül a 2015–2016-os tanév kezdetén 204 rendelkezik egészségügyi működési engedéllyel, 54 esetében van folyamatban az engedélyeztetés. 209 olyan falusi tanintézményt találtak, ahol a téli tüzelőnek bár 80 százaléka biztosítva van, 58 egységnek nem megoldott az őrzése, ami pedig a meszelési-takarítási munkálatokat illeti, itt sem jobb az arány, mint városon: 86 százalékban sikerült azokat mostanig elvégezni.
– Egy önkormányzat sem jelzett felénk olyan problémát, ami miatt csúsztatni kellene a tanévkezdést – összegezte az eredményeket az alprefektus. Ami az ellenőrzések során gyakrabban tapasztalt hiányosságokat illeti, azt mondta, vannak iskolák, ahol természetes akadályokat kellene elhárítani a fény útjából, hogy az osztálytermek világosabbak legyenek, találtak tanintézményeket, ahol nem megoldott a tej-kifli tárolása, sok helyen hiányoznak a sérültek számára kialakított feljárók, több óvodának nagyobb szabadtéri játszófelületre volna szüksége. Több településről jelezték a prefektúrának, hogy gondok vannak a regionális operatív program 3.4-es tengelyén végzett beruházásokkal ott, ahol korrekciókat kell fizetni, mert nincs erre fedezet, és több tanintézménytől jött panasz a leépítések okozta problémák kapcsán is.
Hargita megyében 345 tanintézmény működik, összesen 534 épületben. Ezek közül 450-nek van működési engedélye, 41-nek nincs, a többinek pedig folyamatban van az engedélyeztetése.

Forró-Erős Gyöngyi

: an accessible web community