Hazatelepedési támogatás fiatal gazdáknak

Farmonként 40-50 ezer eurós vissza nem térítendő támogatást kínál a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség azoknak a fiatal gazdálkodóknak és agrárképzettségű szakembereknek, akik külföldről hazatérve saját mezőgazdasági vállalkozást indítanak. A 6.1-es intézkedés év elején indult, május 4-ig pályázható diaszpóra kiírása a külföldi munkavállalók szempontjából jelentős könnyítéseket is tartalmaz.


Gyakorlatilag az év első munkanapja óta ismét benyújthatják finanszírozási igényeiket azok az induló fiatal gazdák, akik külföldi tanulmányaik végeztével vagy mezőgazdaság ágazathoz kötődő munkahelyeikről hazatérve itthon, saját gazdaság vezetőjeként szeretnék folytatni termelői, mezőgazdasági tevékenységüket. A kifutó Vidékfejlesztési Program (PNDR) 6.1-es diaszpóra intézkedésére a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség január 4. és május 4. között fogadja a pályázók elektronikus úton benyújtott, üzleti tervvel alátámasztott finanszírozási kéréseit.

Havonta 15 ponttal csökken a határ

A külföldről hazatelepedő fiatal, a pályázat benyújtásának napjáig 41. életévüket be nem töltött gazdálkodók támogatására 20 millió eurót különítettek el, amiből egy-egy pályázó – a rendelkezésére álló gazdaság termelési egyenértékének (SO) függvényében – 40-50 ezer euró vissza nem térítendő támogatásban részesülhet, amihez két részletben – 75 százalékához előlegként, 25 százalékához pedig a vállalások teljesítése után – juthat hozzá. A támogatás elnyeréséhez a pályázóknak a minimális feltételek mellett a minőségi pontszámkritériumoknak is eleget kell tenniük: e szerint a 2021. január 4. és február 4. között benyújtott pályázatok közül csak azokat bírálják el, amelyek legalább 70 vagy annál magasabb pontszámmal rendelkeznek. Február 5. és március 4. között benyújtott pályázatok esetében 55 pontnál, a március 5-tel kezdődő egy hónapos periódus alatt pedig 40 pontnál húzták meg a pályázóktól megkövetelt minőségi pontszámhatárt. Ugyanakkor a kiírás utolsó, április 5. és május 4. közötti időszakában a pontszámhatár tovább csökken: a beérkező pályázatok immár a minimálisan elvárt 25 ponttal is finanszírozást nyerhetnek. 

Jelentős könnyítések

A külföldön mezőgazdasági munkát vállaló fiatalok hazacsábításával már tavaly is próbálkozott a mezőgazdasági minisztérium. A tavalyi kiírás azonban látványos érdektelenségbe fulladt: a diaszpórából hazatérő fiatal gazdák közül a lehetőséggel nagyon kevesen – országos szinten mindössze ketten – éltek. Az idei kiírás pályázati feltételein épp ezért könnyített az AFIR.

Az egyik lényeges változás, hogy a 6.1-es diaszpóra kiírásra azok is pályázhatnak, akik mezőgazdasági, agrár-élelmiszeripari, állategészségügyi vagy agrár-közgazdaságtani tanulmányaikat az utóbbi 60 hónapban külföldi – EU-s és EU-n kívüli – felsőoktatási intézményekben végezték és sikeresen befejezték. Pályázhatnak azok a fiatalok is, akik külföldön az elmúlt két esztendő alatt legalább 3 hónap megszakítatlan munkaviszonnyal a mezőgazdaság, az élelmiszeripar vagy az állategészségügy területén dolgoztak. Tavalyhoz képest esetükben jelentős könnyítésnek számít, hogy a munkaviszonyt tanúsító, a külföldi munkáltató által kibocsátott hivatalos dokumentum a munkaszerződéssel és a külföldi hatóságok által a vonatkozó időszakra kiállított tartózkodási engedéllyel is helyettesíthető.

A 6.1-es intézkedés teljes pályázati útmutatója, a pontozási kritériumok, valamint a pályázathoz mellékelendő dokumentumok leírása a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség honalján (www.afir.info) is elérhető és díjmentesen letölthető.Domján Levente