Határtalan szavaink

Pályázatot hirdet a Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontja 14–19 éves diákok számára Anyanyelvünk és magyarságunk – Határtalan szavaink címmel.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) weboldalán is közzétett pályázat célja, hogy a tanulók a trianoni emlékév, továbbá a magyar nyelv napja (november 13.) alkalmából ismerjék meg közelebbről a magyar nyelv változatainak jelenkori állapotát. Emellett az írások elkészítésekor a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy a magyar nyelv tágabb használati körébe is bepillanthassanak, megismerjék a hazai és a határon túli nyelvhasználat egységességét és különbözőségét. Továbbá, a pályázat célja a tanulók figyelmét felhívni az anyanyelv önazonosságban és közösségi létben betöltött szerepére is – olvasható az RMPSZ oldalán. A pályázó tanulók két kategória közül választhatnak: beküldhetnek egy tudományos jellegű munkát, amely két részből áll: gyűjtésből és fogalmazásírásból. A másik kategória egy szépirodalmi, prózai írás.

Tudományos jellegű gyűjtés, fogalmazás

Egy Kárpát-medencei országot kiválasztva – nem lehet az az ország, ahol a tanuló született – húsz olyan szót kell gyűjteniük, amelyeket jellemzően az adott országban élő magyarok használnak. A gyűjtéshez segítségként a pályázat kiírói forrásokat is megadtak: Új magyar tájszótár (Szerk.: B. Lőrinczy Éva, Hosszú Ferenc. Akadémiai Kiadó, Bp., 2010), A magyar nyelvjárások atlasza (Szerk.: Deme László, Imre Samu, Bárczi Géza. Akadémiai Kiadó, Bp., 1968) és a Termini-szótár, amely online érhető el. A gyűjtött szavaknak a jelentését körülírással vagy szinonimákkal kell megadni, és példamondatot kell keresni hozzá akár az internetről, könyvekből, de akár az ottani magyarokkal is fel lehet venni a kapcsolatot. A fogalmazás címe: Egy nyelvet beszélünk?, ennek kell lennie az írás fő témájának is. A fogalmazásnak legalább egyoldalasnak kell lennie, legfeljebb kétoldalas lehet. Pár gondolatébresztő kérdést is csatoltak a pályázat írói: Miért használnak olykor a különböző országokban élő magyarok más szavakat ugyanazon dolgok jelölésére? Itt érdemes figyelni a történelmi, politikai, földrajzi, társadalmi okokra. Továbbá: vajon megnehezíti ez a kommunikációt a magyarországiakkal? Erről akár saját tapasztalatok alapján is lehet írni, mint olvasható. További kérdés, hogy egyáltalán van-e szükség arra, hogy különböző magyar beszédközösségek nyelvhasználatával is megismerkedjünk?

Irodalmi szöveg

Azok a tanulók, akik szívesebben írnának egy prózai, szépirodalmi szöveget, a pályázat témájához kapcsolódva írhatnak egy legalább három- és legfeljebb hatoldalas szöveget. Az írás kapcsolódhat a trianoni emlékévhez is. Az ajánlott műfajok között szerepel a novella, anekdota, adoma, tárca, karcolat, mese, elbeszélés és verses elbeszélés. Fontos, hogy ha túl rövidek a szövegek, akkor a nevezéshez több rövid alkotás is leadható, az írások összterjedelmének kell legalább háromoldalasnak lennie.

Tudnivalók

A pályázatra csak egyének nevezhetnek, és csak eredeti, saját gyűjtést, szellemi, illetve művészi munkát fogadnak el. A formai követelmények a következők: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, szimpla sorköz, 2, 5 cm-es margóbeállítás mindegyik oldalon. Az elfogadható fájlformátum doc vagy docx. 

A beérkezett pályamunkákat a Magyarságkutató Intézet nyelvészeti kutatóközpontjainak igazgatói és kijelölt munkatársai fogják bírálni. A tudományos munkák esetében a tartalmi szempontból legjobbnak minősített, legkreatívabb pályázatokat díjazzák majd, de figyelembe veszik a szavak ritkaságát és életszerűségét. Az irodalmi írásoknál fontos a forma, a stílus, az esztétikai érték is. Az első helyezett 50 000 forint értékű utalványt, könyv- és tárgyajándékot kap, a második helyezett 30 000 forint értékű utalványt, könyv- és tárgyajándékot, a harmadik helyezett pedig 20 000 forint értékű utalványt, könyv- és tárgyajándékot. Indokolt esetben különdíjat is oszthatnak ki könyv- és tárgyajándék formájában. 

A pályázatok beküldési határideje november 9., az eredményhirdetés november 13-án lesz, a magyar nyelv napján. A pályázatokat postán és elektronikusan is el kell küldeni a következő címekre: Magyarságkutató Intézet, 1051 Budapest, Nádor utca 36, és hatartalanszavaink@mki.gov.hu. További információért szintén a megadott e-mail-címen lehet érdeklődni.