Három óvodai előkészítő csoportot indítanak

Felújítják a Tourinfo irodának is helyet adó épületet, alapító tagként részt vesz a város a Zetelaka Erdészet Rt. megalakításában, a Csereháton is lesz napközis csoport – többek között ezekben a kérdésekben döntött soros ülésén Székelyudvarhely önkormányzatának képviselő-testülete. A csütörtöki tanácsülés gördülékenyen, nagyobb viták nélkül zajlott.

[dropcap]E[/dropcap]lsőként módosították a költségvetést és átcsoportosítottak bizonyos összegeket a tanácsülésen. Erre azért volt szükség, mert az áfából és jövedelemadóból befolyt összegből a kormány pénzt osztott vissza az udvarhelyi önkormányzatnak is: mintegy másfél millió lejt például a tanügyi bérekre, illetve a szakszervezet által megnyert perek alapján visszafizetendő összegekre költenek – mondta el az ülés felvezetőjében Bunta Levente polgármester, aki később elhagyta az üléstermet. De előtte még jó hírként beszélt arról is, hogy hamarosan elkezdik a Bethlen Gábor utca 43. szám alatti épület (ez a körforgalom szomszédságában álló sarokház) felújítását, a tervek elkészültek, megvan a kivitelező is.
Mint ismeretes, májustól őstermelői bizonylattal és ún. kereskedelmi füzettel kell rendelkezniük azoknak a gazdáknak, akik terményeiket piacokon értékesítik. Ma megszavazták, hogy az őstermelői bizonylatért 5 lejt, a kereskedői kártyáért 15 lejt kell fizetni Udvarhelyen. 28 személy kérelmezett adókedvezményt, de a szociális osztály vizsgálata után csak 25 esetben hagyta jóvá az önkormányzati testület a törvény által megengedett 50 százalékos csökkentést az épület- és telekadót illetően azoknak, akik az országos minimálbérnél kisebb összegből, munkanélküli segélyből vagy szociális nyugdíjból élnek.
Már a polgármester felvezetőjében elhangzott, hogy a napközik kisegítő személyzetének leépítése nyomán kialakult helyzetre próbál megoldást találni a polgármesteri hivatal. Egyelőre három óvodai előkészítő csoportot tudnak indítani, ahová a 2-3 év közötti gyermekeket fogadnák. Egyébként az ilyen korú gyermekeket eddig is beírták a napközik, csak most az őket gondozó személyzet a hivatalhoz kerül: kilenc ún. korai nevelői állást hoznak létre, az erről szóló határozattervezetet is megszavazták a tanácsosok. Kiderült, hogy az egyik ilyen csoportot a Csereháti lakótelepen indítják el, ahol közel 300 fiatal család él.
Rábólintottak a képviselők arra is, hogy Székelyudvarhely alapító tagként beszálljon a Zetelaka Erdészet Rt. megalakításába, ezt megelőzően pedig megszavazták annak a határozatnak a visszavonását, amely tartalmazza az önkormányzat részvételét a Nagy-Küküllő Közbirtokossági Unióban, amit a Hargita megyei prefektusi hivatal kifogásolt. Korábban úgy volt, hogy csak az Unió tagjaként léphet be az alakuló részvénytársaságba a város, most viszont alaptőkével járul hozzá Udvarhely a Zetelaka Erdészet Rt. létrehozásához.
Lehetőség van támogatást kérni a kormánytól a gyenge hatásfokú kazánok és rossz vezetékek miatt kialakuló hőveszteség „pótlására”. Van még néhány olyan városrész, ahol ez gondot jelent, bár várhatóan jövőre a jelenleg már zajló beruházásoknak köszönhetően megszűnik a probléma. Addig viszont támogatást kérnek, ugyanakkor a városgazdálkodási vállalat az illetékes hatósághoz fordul, hogy hagyják jóvá az év végétől tervezett árcsökkentést a hőenergia esetében. A képviselők néhány tartózkodás ellenében ezzel a lépéssel is egyetértettek.
A különfélék között Karda Emese gazdasági igazgató a nemrég lezajlott, több mint két hónapos számvevőszéki ellenőrzés tapasztalatait ismertette. Három évre visszamenőleg vizsgálták át a hivatal és 29 alintézményének dokumentumait. Kiderült például, hogy területük, helyiségeik bérbeadásából megvalósított jövedelmük egy részét az alintézmények be kellett volna fizessék a városi kasszába, összesen közel 500 000 lejről van szó.
Az ellenzék ismételten kérte, hogy a városvezetés hozza nyilvánosságra azt a prioritási listát, amely szerint az útjavítások zajlanak, Gálfi Árpád MPP-s tanácsos pedig az Udvarhelyi Média Kft. tevékenységéről szóló beszámolót és a pénzügyi jelentést kérte. Azt a választ kapta, hogy az utóbbit megtalálja a pénzügyi hivatal honlapján. Biró Edit EMNP-s tanácsos azt kérte a hivataltól, tegyenek meg mindent azért, hogy legalább jövő nyárra a városi személyszállítást végző cég indítson járatot a Szejkefürdőre is. Erre kapott is ígéretet Tikosi László műszaki igazgatótól.
A tanácsülés végén jelentette be Benedek Árpád Csaba alpolgármester, hogy információi szerint a CFR átvette a Héjjasfalva–Székelyudvarhely közötti vasúti szárnyvonalat, így van remény rá, hogy szeptember elején újra közlekedhet a sokaknak hiányzó „székely gőzös”.

Asztalos Ágnes

: an accessible web community