Gyertyagyújtás, néma főhajtás

 

Az aradi 13 vértanúra emlékezett a világ magyarsága. Csíkszeredában gyertyagyújtással és néma főhajtással emlékeztek tegnap délután, Gyergyó­szentmiklóson koszorúzással, a helyi hősök iránt tanúsított kegyelettel, fúvóshangversennyel ülték meg a gyásznapot.

Gyertyagyújtással és néma főhajtással emlékeztek meg Csíkszeredában az Aradon 1849. október 6-án kivégzett 13 szabadságharcosról tegnap este. A Mikó-vár előtti téren felállított portrék előtt kora estétől gyűltek a mécsesek, gyertyák, az ünnepséget a Mikó-vár falára kivetített képek, idézetek tették színesebbé. A megemlékezők az est leszálltakor tárogatószó mellett énekelték el a magyar és a székely himnuszt. Az aradi vértanúk az a tizenhárom magyar honvédtiszt (12 tábornok és 1 ezredes), akiket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is. Mindegyikük eleve aktív vagy az osztrák Császári-Királyi Hadseregből kilépett katonatiszt volt, a szabadságharc végén a magyar honvédseregben egyikük altábornagyi, tizenegyen vezérőrnagyi és egyikük ezredesi rendfokozatot viselt. Lázár Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokokhoz, mert a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított. A vértanúk között Kiss Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki korábban császári-királyi ezredes volt, a többiek a közös hadseregben ennél alacsonyabb tiszti rendfokozatot viseltek.

A megemlékezést az RMDSZ Csíkszeredai és Csíki Területi Szervezete, valamint Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa szervezte.

Gyergyószentmiklóson már vasárnap tartottak emlékünnepséget Kiss Ernő és Lázár Vilmos vértanúk emléktáblájának, valamint Czetz János tábornok mellszobrának helyet adó örmény katolikus templom kertjében. Tegnap, a nemzeti gyásznapon a katolikus temetőben szerveztek megemlékezést, amelynek keretében a város elöljárói rótták le kegyeletüket az aradi tizenhárom vértanú emléke előtt. Garda Dezső történész foglalta össze a történelmi tudnivalókat és kiemelte, nagyon sok gyergyói áldozata volt a szabadságharcnak, akikre méltánytalanul kevés figyelem jut.

– Kétszázhuszonegy gyergyói katona is életét áldozta a szabadságharcban, az aradi tizenhárom és Batthyány Lajos mellett emlékezzünk rájuk is – hívta fel a figyelmet a történész.

Az Ipartestület Férfikarának együttműködésével énekelték el a himnuszokat a résztvevők, majd a gyergyói Kiss Antal tizedes emlékére állított kopjafánál helyezték el az emlékezés koszorúit.

Az egész nap folyamán a főtéri pergolánál gyertyagyújtási lehetőséget biztosítottak mindenki számára az aradi vértanúk emlékére kiállított arcképcsarnoknál, este 7 órától a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar koncertje is az emlékezés jegyében zajlott.