Felmérés: a csíki fiatal orvosok elfogadhatónak tartják a kórházi munkakörülményeket

Kérdőíves felmérést készített Hargita Megye Tanácsának Elemző Csoportja a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház rezidens orvosainak és fiatal szakorvosainak véleményéről. A feltett kérdések egyrészt az orvoslakások helyzetére, másrészt az orvosok munkakörülményeire, illetve a megyei sürgősségi kórház által biztosított körülményekre vonatkoztak. A kutatás célja annak feltérképezése volt, hogy a kórházat fenntartó megyei önkormányzatnak mit kell tennie, hogy a már Csíkszeredában dolgozó és a helyi munkavállalást fontolgató szakorvosok a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházat válasszák munkahelyként. A kutatásból kiderült: a válaszadók a bérezési feltételeken kívül általában elégedettek, és elfogadhatónak tartják a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház által biztosított munkakörülményeket, ugyanakkor jelentősebb beruházásokat sürgetnek az orvosi eszközök és felszerelések beszerzése terén. „Az eredményekből az is látható, hogy az orvosoknak a legfontosabb, hogy a lakások minél hamarabb rendelkezésükre álljanak, nem feltétlenül szeretnének új lakásokat, amelyek építése akár több évig is eltarthat. Az igényfelmérés alapján elmondható, hogy a megyei tanácsnak elsősorban vásárolnia kellene lakást, csak második megoldásként építtetnie” – vonta le következtetésként az elemzőcsoport.