Felemás évforduló a székelyudvarhelyi református kollégium életében

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium idén ünnepelte alapításának 350. évfordulóját. Helyesebben ünnepelte volna, ha a koronavírus-járvány nem szól közbe. De az évforduló akkor is évforduló: a három és fél évszázados múlt biztos alapot nyújt a jövő generációinak neveléséhez.


Számos rendezvényt terveztek az idénre, amely a város történetében jelentős helyet elfoglaló református oktatásnak, a kollégiumnak állított volna emléket – tudtuk meg Tőkés Zsolt iskolaigazgatótól. 

Lesz iskolatörténeti kiállítás

Az év elején indult például egy magyarságtörténettel kapcsolatos előadássorozat Sashalmi-Fekete Tamással, a Magyarságkutató Intézet történészével, az Arany Griff Rend elnökével, de mindössze két alkalommal sikerült lebonyolítani a szükségállapot bevezetése előtt. Októberre időzítették volna a nagyszabású tudományos ülésszakot, amelyen többek között az iskola történetét taglaló könyvet is bemutatták volna – ez is elmaradt. A könyv viszont megszületett, az Udvarhelyszéki rózsáskert címmel megjelent kiadványt dr. Bekő István Márton, az iskola volt lelkésze írta, a képanyag pedig Magyar Hunor munkáját dicséri. A Bethlen Gábor Alap támogatásából szeptemberben sikerült mintegy száz diák számára tematikus tábort rendezni Ivóban, és márványtábla is került az iskolára az évforduló alkalmából. Minden diák kapott egy emlékfüzetet, a Nemzetpolitikai Államtitkárság pedig a születésnapra egy 8+1 személyes kisbuszt ajándékozott az tanintézménynek – közölte Tőkés Zsolt. Egy iskolatörténeti kiállítás is színesítette volna az ünnepi programot, ezt többször is elhalasztották, de – mint megtudtuk Miklós Zoltántól, a Haáz Rezső Múzeum igazgatójától – január 20-án, a Magyar Kultúra Napja alkalmából online tárlatként bemutatják.

A kezdet és a jelen

Az ország legnagyobb református kollégiuma a református templom szomszédságában, a városközpont emblematikus épületeiben működik, amelyeket az elmúlt években gyönyörűen felújítottak. Múltja a XVI. században már működő elemi fokú iskolához nyúlik vissza, mígnem a protestáns erdélyi főnemesség képviselője, gróf Bethlen János, Erdély kancellárja, Udvarhelyszék főkapitánya 1670-ben ezer aranyat adományozott a székelyudvarhelyi triviális iskola gimnáziumi rangra emelésére. Társalapítónak tekinthető fia, Bethlen Miklós, és ketten alkották meg a kollégium szabályait is – olvasható a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium honlapján. Professzorai közül kiemelkedik Baczkamadarasi Kis Gergely, aki a korábbi épületet kibővítteti egy 45 szobás épületszárnnyal, és az ő nevéhez fűződik a református templom építése is. Ebben a „klasszikus” formában egészen 1948-ig, az egyházi iskolák államosításáig élt a kollégium, azután mint állami tanítóképző működik tovább. A tanítóképző az 1989-es fordulat után önállósult, és a református kollégium egykori tanulójának, a nagy mesemondó Benedek Eleknek nevét felvéve működik azóta is. A református gimnázium 1994-ben indult újra, 2001-ben Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium néven vált önállóvá.

Érték a közösség

A 350 éves, az udvarhelyiek által Refinek „becézett” református kollégium értékrendjében a közösség, a keresztény gondolkodás fontos elemek. Ennek megfelelően pedagógiai céljaik között első helyen a közösség építése, fejlesztése szerepel a tudomány átadása mellett – magyarázta Tőkés Zsolt iskolaigazgató.

– A mai globalizált világban nagyon fontosnak tartjuk a közösségi érzést, de természetesen az egyéni teljesítményt is bátorítjuk – tette hozzá. Érettségi eredményeikért sem kell szégyenkezniük, sőt az iskola nagyon népszerű a város és környék tanulóinak körében. – A 350 év kötelez, és ma már minden feltétel adott, hogy értékrendünknek megfelelően a tipegő kortól az érettségiig vezessük diákjainkat a fejlődés útján – mondta Tőkés, utalva arra, hogy két éve a Napsugár Napközit is a Református Kollégiumhoz csatolták, így jelenleg 804 a növendékeik száma.Asztalos Ágnes