Értékmentő projekt

Új helyszínen. Megtekinthető az öreg kapu Fotó: A Haáz Rezső Múzeum archívumából

Újabb öreg kapuval bővült a szej­ke­für­dői székelykapuk gyűjteménye, amely által az udvarhelyi Haáz Rezső Múzeum értéktára is gyarapodott.

Lezárult a Haáz Rezső Múzeum értékmentő projektje, melynek megvalósítását az idénre célul tűzték ki. A szakszerűen restaurált, teljes pompájában felállított kapu immár megcsodálható egy séta alkalmával az Orbán Balázs sírjához vezető szé­kely­ka­puk sorozatában.
Mielőtt a múzeum tulajdonába került volna, az öreg kapu a zetelaki Kolumbán család kezében volt. Az áttelepített székelykapu kezdetben Zetelakán, a Gagyi dombja bal oldalán állt, a 835. számú porta bejáratát díszítve. Állíttatója Gagyi Sándor és Máté Veronika volt. Később Biró Ferenc a kapu egykori állítójának lányától vásárolta a kaput az ingatlanterülettel együtt 1983-ban. 2004-ben Kolumbán-Antal József a kaput átmentette az utókornak, áttelepítve a Székelytanya vendéglő udvarára. Az ingatlan eladását követően ajánlotta fel adományként a múzeum részére.
Az előzményekhez tartozik, hogy a múzeum tizenhét fős adománygyűjtő csapata mindvégig azon dolgozott, hogy a 2021-ben szervezett FussNeki programon, közösségi összefogással és szakmai hozzájárulással valósítsák meg az idénre kitűzött projektet – felállítani a tizenhetedik szejkefürdői székelykaput. Az adománygyűjtő csapat a múzeum dolgozóiból és családtagjaiból állt. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által szervezett FussNeki sportesemény keretet szolgáltatott a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Alapítvány számára, hogy közösségi összefogásra hívja a népi építészet megmentését támogató városlakókat. A projekt rendkívül sikeres volt, sokan kisebb-nagyobb összeggel karolták fel az értékmentő akciót. A FussNeki program keretében begyűjtött támogatások a projekt teljes költségvetésének felét fedezték. A fennmaradó forráshiányt a Haáz Rezső Múzeum költségvetése által Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította.
Az új helyszínre áttelepített székelykaput Benedek Imre kü­küllőkeményfalvi faragó készítette az 1880-as években. Korához képest a kapu kitűnő állapotban volt, de alapos restaurálással biztosították az időtállóságát. A restaurálási munkálatokat Domokos Levente szakrestaurátor végezte el.

Miklós Dalma

: an accessible web community