Emlék az első érseknek

Tamás József püspök leleplezi a szobrot. Főhajtás Fotó: Daczó Dénes

Szemerkélő esőben, a Szent János-templom búcsús szentmiséjét követően leplezték le és áldották meg tegnap az első gyulafehérvári érsek, Bálint Lajos mellszobrát. A falu szülöttjének emléket őrző alkotást az Úrkápolna mellett állították fel.

Tamás József püspök leleplezi a szobrot. Főhajtás Fotó: Daczó Dénes
Tamás József püspök leleplezi a szobrot. Főhajtás Fotó: Daczó Dénes

A Keresztelő Szent János tiszteletére felszentelt templom és az ezt körülölelő cinterem is megtelt hívekkel vasárnap délben a búcsús szentmisén, amelyet dr. Jakubinyi György érsek celebrált. Prédikációjában Bálint Lajosról, Gyulafehérvár első érsekéről is megemlékezett, hangsúlyozva: Bálint Lajos soha nem volt hajlandó közreműködni az egyházellenes hatóságokkal. A hatalom is ennek megfelelően viszonyult személyéhez, így 1981-ben, amikor Jakab Antal segédpüspökének nevezte ki, az állam megtiltotta, hogy külföldről jöjjenek püspökök segíteni a szentelésben. Jakab Antal 75 éves korában – az előírásnak megfelelően – benyújtotta lemondását a szentszékhez, de az állam bejelentette, hogy Bálint Lajosból soha nem lehet gyulafehérvári megyéspüspök. Ezért csak a diktátor kivégzése után, 1990. január 2-án, 84 éves korában fogadták el Jakab püspök lemondását, és ezután tudták kinevezni Bálint Lajost megyés püspöknek – emlékezett Jakubinyi György. 1991-ben, amikor II. János Pál pápa érsekség rangra emelte a Gyulafehérvári Egyházmegyét, első érsekének Bálint Lajost nevezte ki. Öt évvel ezelőtt bekövetkezett halálakor a Keresztelő Szent János-templom cintermében helyezték örök nyugalomra.
– Csíkdelne most nagy szülöttjére emlékszik, ugyanakkor ebben az évben primícia is lesz. Imádkozzatok azért, hogy ez a folytonosság soha ne szakadjon meg és, hogy Csíkdelne járuljon hozzá mindig ahhoz, hogy a Szent István alapítású ezeréves egyházmegyénknek mindig elegendő papja legyen – zárta prédikációját Jakubinyi György érsek.
A búcsús szentmise után, a hívek és a környékről nagy számban érkezett papság az Úrkápolnához vonult. Itt áll Vargha Mihály Bálint Lajosról készült alkotása, amelyet Sánta Csaba műhelyében öntöttek bronzba, talapzatát Dóczy András csíksomlyói műhelyében készítették.
A szobrot dr. Jakubinyi György áldotta meg és Tamás József segédpüspök leplezte le. Talapzatánál a csíkdelnei egyháztanács, a Segítő Mária Gimnázium – ahol a néhai érsek 1948-ban érettségizett – vezetősége, az egykori gimnáziumi diáktársak helyeztek el koszorút. Az érsek egykori szolgálati helyéről Futásfalváról is virágkoszorúval érkeztek hívek.
– Amikor szobrot leplezünk le, akkor egy életmű áll előttünk, jelen esetben Bálint Lajos érsek úrnak az életműve, aki hittel szolgálta Istent, egyházát és székely népét – fogalmazott a szobor leleplezésekor Csintalan László kanonok.
Az ünnepséget a delnei egyházi kórus négy szólamban előadott nemzeti imánkkal zárult.

Daczó Dénes