Előtérben a szakképzés: Modernizált tankonyha

Csíkszentmártonban a Tivai Nagy Imre Szakközépiskola diákjai modern tankonyhában sajátíthatják el a szakmát. A beruházásra kapott pénzösszeg jelentős részéből, mintegy 41 ezer lejből korszerűsítették az épületet, és modern eszközökkel szerelték fel.

Hargita Megye Tanácsától, a helyi önkormányzattól és a Bethlen Gábor Alaptól a lerobbant épület megújítására 2019-ben kapott forrásokat a tanintézmény. A támogatás teljes összegét még nem költötték el. Az eddig felhasznált 41 ezer lejből korszerűsítették a fűtésrendszert, kicserélték a villanyvezetékeket, bútorokat, és konyhai eszközöket vásároltak. A fennmaradt összegből okostábla, vetítő és laptopok vásárlását tervezik.
– Az épületben öltözőket is szeretnénk kialakítani – számolt be a további tervekről a beruházásokat illetően Pál Zoltán iskolaigazgató.
A Tivai Nagy Imre Szakközépiskola Alcsík egyetlen szakképzést is biztosító tanintézménye. Az idén a közel 170 tanulóból 50 diák végez és szerez szakképesítést. Ősztől az iskola két szakiskolai osztályt és egy középiskolai osztályt indít.
– A csíkszentmártoni iskola iránt érdeklődő diákok a hegyvidéki farmergazdálkodás, a szállodaimunkás-képzés és a gasztronómia szakképzések közül választhatnak – hívta fel a figyelmet Pál Zoltán.
A diákok a gyakorlati tudást cégeknél, gazdáknál sajátíthatják el, illetve most már ezt a célt szolgálja a tankonyha is. A tankonyha melletti udvaron képzésük részeként a diákok javában veteményeztek. A megtermelt zöldséget, alapanyagot ezentúl szintén helyben, a tankonyhán hasznosítják majd. A tegnap nyolc tanuló három szaktanár felügyelete mellett több fázisban, képesítésének megfelelően bemutatta a főzés, tálalás és felszolgálás folyamatát.
– Székelyföld, ahhoz, hogy mezőgazdasági adottságait kiaknázza, megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkaerővel kell bírjon – jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki fontosnak tartja az iskola támogatását.
Birtalan Sándor, Csíkszent­már­ton polgármestere hangsúlyozta, hogy a térség igénye is megköveteli, és az itthon maradásban is fontos szerep jut annak, hogy a fiatalok megfelelő képesítést szerezhessenek. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a tankonyhához hasonló beruházások kezdeményezése.
– A körülmények megteremtése az itthoni élethez, hiszen azé a Föld, aki belakja – zárta nyilatkozatát Birtalan Sándor.

Vlaicu Lajos