Elfoglalta hivatalát Bögöz polgármestere

Tegnap délelőtt Bögöz község tanácsának tagjai letették a hivatali esküt, ezúttal iktatták be tisztségébe az új polgármestert, Ülkei Zoltánt.

Kovács Rozália jegyző jelenlétében zajlott tegnap az ünnepélyes eskütétel: a nyolc település közigazgatásáért felelős testület tizenegy tagja személyesen, egyikük pedig online fogadta meg, hogy a legjobb tudásuk szerint az ország Alkotmányát betartva Bögöz község lakóinak jólétét és érdekeit szolgálják. 

A legidősebb tanácsos, Sala János köszöntötte a jelenlévőket, majd a jegyző ismertette a bírósági végzést, amely szerint jóváhagyták a tanácsosok mandátumát. Ülkei Zoltán polgármester helyébe a listán következő Hegyi Péter kerül, aki a követező ülésen teszi le az esküt.

A helyi tanács megalakulása után a jegyző felolvasta a polgármester megválasztását igazoló bírósági végzést, majd a Bibliára esküdve az elöljáró is letette az esküt. Ülkei Zoltán ünnepi beszédében hangsúlyozta: felesküdtek arra, hogy a község lakóinak érdekében cselekednek, félretéve minden egyéb érdeket. Arra kérte kollégáit, hogy kampányígéreteiket tartsák be, és segítsék őt is munkájában, hisz mostantól közös a cél. Kitért arra is, hogy a nyolc faluból álló község két kisebb településének – Székelymagyarosnak és Mátisfalvának – nem jutott képviselet a tanácsban, ezért arra kérte kollégáit, ne hagyják figyelmen kívül e két település lakóinak igényeit.

A bögözi tanácsban nyolc tag a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tagja, öt pedig az Erdélyi Magyar Szövetségé. A következő tanácsülésen beiktatják a tizenharmadik tanácstagot is, majd az azt követő ülésen megalakulnak a szakbizottságok és alpolgármestert is választanak.

Ülkei Zoltán polgármester prioritásként az utak rendbetéte-

lét vállalta, úgy véli, minél előbb ösztönözni kell a kivitelező cégeket, hogy a vízvezeték lefektetésekor feltört útszakaszokat helyreállítsák, ugyanakkor a dobói utat is meg kell javítani, balesetmentessé tenni. Az út menti bokrok ágait is le kell vágni, mert ránőttek a főútra. A közvilágítás bővítését is még idén szeretné megoldani a magyarosi és agyagfalvi lakosság kérésére, a vasútállomás környékén. Az újonnan beiktatott polgármester szerint maradt pénz a kasszában, a közeljövőben viszont a község vagyonát – területeit, ingatlanjait – szeretné feltérképezni, hogy tiszta képet kapjon a településekről.