Egymillió ok, hogy beleszólj 2.

A csíkszenttamási tájház a spirituális értékek megőrzését is biztosítaná | Fotó: Bíró István

Nagyon változatos projekteket nyújtottak be önkormányzatok, illetve egyesületek, alapítványok Hargita Megye Tanácsa részvételi költségvetésére. A tervek között szerepel falumúzeum felépítése és felszerelése, mentőszolgálat munkapontjának felújítása, dendrológiai park helyreállítása, okospletykapad, szintetikus gyepes pálya létrehozása. Az egymillió lejes keretért huszonkét érvényesített projekt „száll harcba” a szeptember 11-ig tartó szavazáson. Azok, akik a megyei tanács honlapján létrehozott platformon regisztrálnak, egyetlen projektre szavazhatnak. A regisztrációhoz meg kell adni a nevet, lakcímet, felhasználónevet, jelszót és e-mail-címet.

Tájház a tárgyi és spirituális értékekért

Mintegy félmillió lejre pályázott a Csíkszenttamásért Egyesület Har­gita Megye Tanácsa részvételi költségvetésén. Az összeget egy helyi tájháznak megvásárolt ingatlan restaurálására fordítanák a felcsíki településen.
Csíkszenttamás Polgármesteri Hivatala tavaly év végén vásárolta meg a helyi Bálint Vilmos Általános Iskola melletti, 1892-ben épült egykori tanítói lakot és a hozzá tartozó telket. Az ingatlan 100 000 lejbe került, amelyből 80 200 lejt a megyei önkormányzat biztosított. A beruházás több célt is szolgál a jövőben – közölte lapunk megkeresésére Kedves Róbert, Csíkszenttamás polgármestere. – A csíkszenttamási tájház létrehozásának célja, hogy közösségünk hagyományos tárgyai és szokásai fennmaradhassanak a jövő generáció számára. Ez a tájház nemcsak a közösségünk tárgyi értékeit, hanem ennél sokkal többet, a spirituális értékek megőrzését biztosítja majd – mondta a felcsíki település elöljárója.
A 130 éves épületet tájházzá alakítják, az udvar egy részén kiállítják a település immár több éve használaton kívüli, de karbantartott kézi tűzoltópumpáját, illetve a halottaskocsit. Mint mondta, ezeket szeretnék megmenteni az utókor számára. A telek másik része az iskolaudvar része lesz, amely bővülni fog ezáltal.
A tervezett átalakítások, beavatkozások megvalósítására, figyelembe véve a helyi és sajátos építkezési stílust, a Csíkszenttamásért Egyesület 495 370 lejre pályázott a megyei önkormányzat részvételi költségvetésén. Ebből az összegből új kerítést kapna a telek, kicserélnék a ház tetőszerkezetét, a villanyvezetéket, biztosítanák a csatlakozást az ivóvízhálózatra és az utcai közműre, rendeznék a telket, felújítanák az udvaron lévő kemencét és a kutat, illetve új kaput készíttetnének és parkolót is kialakítanának.

Közösségi összefogással a Csíky-kertért

Idén tavasszal nagyszabású takarítási akciót hirdetett a Csíky-kertben az Arbor Vállalkozók Szövetsége, partnerségben több civil szervezettel és a gyer­gyó­szent­mik­ló­si ön­kor­mány­zattal. Az önkéntesek és szervezők, látva az egykor híres arborétum folyamatos pusztulását, megegyeztek abban, hogy támogatási forrásokat keresnek az elkezdett munka folytatásához.
– A pályázatban megfogalmaztuk elképzeléseinket: elsődlegesen a kert területén lévő két forrás vizét szeretnénk ihatóvá tenni és ehhez szakszerű felmérést végeztetni. Fontosnak tartjuk az őshonos fák visszatelepítését, amelyek közül nagyon sok kipusztult, de a Csíky-kertet jelenleg bérlő BBTE kihelyezett tagozatán van erről leltár, ennek alapján dolgozhatunk. Szeretnénk újjáépíteni a kilátót, ahonnan az egész Gyergyói-medence látható, fejleszteni a tanösvényt, rendbe tenni a kert bejáratát, a fákat feliratozni és QR-kóddal ellátni, a bútorzatot kiegészíteni és a meglévőket javítani, a madárházakat felújítani, valamint kamerákat felszerelni – számos tervünk van arra, hogyan tegyük a gyergyóiak és az ide látogató turisták számára vonzó célponttá az arborétumot – fogalmazott Barabás Csaba, az Arbor Vállalkozók Szövetségének elnöke. Hozzátette: az egykoron légúti megbetegedéseket kezelő szanatóriumnak is helyet adó, sajátos mikroklímájú Csíky-kert Székelyföld legnagyobb dendrológiai parkja, így közös érdekünk továbbvinni az alapító, Csíky Dénes örökségét.
Ha sikerül pályázati forrásból megújítani a természetvédelmi területet, az elképzelések szerint közösségépítő jelleggel városi majálisnak is helyet adna, amelyet minden évben közös nagytakarítás előzne meg.

A gyergyószentmiklósi terv

A balánbányai mentőpont belső kialakítása

A balánbányai mentőállomás is javasolt egy projektet a megyei tanács részvételi költségvetési pályázatai közé, amelyre szintén lehet szavazni. Balánbánya önkormányzata arról tájékoztatott, hogy a városi rendelőintézet („poliklinika”) épületében működő mentőállomás belső felújításra szorul, hogy hatékonyabb legyen a munka az épületben.
A részvételi költségvetés megpályázott projektje tartalmazná a mentőállomás belső javítási munkálatait, a közös felületek felújítását és használhatóvá tételét. Orbán Loránd Levente, a város alpolgármestere lapunknak elmondta, hogy főként a fürdők, mellékhelyiségek állapota miatt is szükséges a belső renoválás, de a folyosókra is ráfér a javítás. Ezeket a helyiségeket nemcsak a mentőszemélyzet, hanem a családorvosi rendelőbe érkező betegek is használják, valamint ezek mellett szükséges még a belső ajtók cseréje, a padlózat felújítása, festés és mázolás is. A pályázat becsült értéke 94 ezer lej.

A pályázat a belső javítás tervét is tartalmazza | Fotó: László F. Csaba

Szintetikus gyepes pálya Balánbányán

Balánbánya Polgármesteri Hivatala egy sportkomplexum, ezen belül egy műfüves focipálya tervével pályázott Hargita Megye Tanácsa részvételi költségvetésére – tájékoztatott Orbán Loránd Levente alpolgármester. Az önkormányzatnak a tavalyi évben a város sportcsarnoka szomszédságában sikerült megvásárolnia egy területet, amelyet fel szeretnének újítani, és itt alakítanák ki a műgyepes sportpályát. A terület mellett már van egy futballpálya. Az önkormányzat sportkomplexumot szeretne létrehozni, amely akár edzőtáborok szervezésére is alkalmas, és pluszjövedelmet biztosítana a településnek.
A város futballpályája és a sportcsarnok is felújításra szorul, ezért az önkormányzat máshol is pályázik támogatásért.
A projekt haszonélvezői a tömegsport kedvelői lesznek, valamint a környék felnőtt- és gyermek-labdarúgócsapatai, így megfelelő környezetben játszhatnak. A műfüves pályát bárki használhatná, ingyenesen. Az önkormányzat a pályázat megvalósításának értékét 280 ezer lejre becsüli.

Balánbányán szintetikus pályát létesítenének | Fotó: HMT

Korszerű körülmények a pletyózáshoz

Okospletykapadokra pályáznak a Regiovest – Szent László Kistérségi Társulás községközpontjaiba: a terv szerint Bögözben, Szé­kely­derzsen, Felsőbol­dog­fal­ván és Kányádban is töltőállomással felszerelt lócákon tölthetik az időt a helyiek. Ülkei Zoltán, Bögöz község polgármestere szerint az egyesülettel olyan projektet dolgoztak ki, amely a falusi élet megőrzését szolgálja, de lehetőséget teremt a fiatalok csatlakozására is.
– Régen volt kultúrája a környéken a ház előtti összeülésnek, beszélgetésnek, de a járvány kezdete óta egyre kevesebb az akarat arra, hogy az emberek közvetlenül töltsenek időt egymással – mutatott rá az elöljáró, és mint mondta, ezért szeretnék visszacsalogatni az új köntösbe öltöztetett szokást a mindennapokba. Terveik szerint az érintett községközpontokban korszerű okospadot helyeznek el, amely idővel nemcsak a közösségi időtöltést, de az oda látogató turistákat is szolgálná.
A polgármester szerint, bár egyelőre csak terv, szeretnének ki­a­la­kí­tani egy bicikliútvon­alat a négy községben, így a szé­kely­ud­var­helyieknek, de akár távolabbról érkezőknek is könnyedén megközelíthetők lennének a Bögöz környéki látványosságok.
– Hosszú távon van egy elképzelés arról, hogy a most elképzelt okospadok mellé kialakítunk egy-egy turistapontot is. Aki ott megáll, tudjon meginni egy kávét, elnyalni egy fagyit, miközben feltölti a telefonját, s ellenőrzi, hogy milyen irányba érdemes haladni, mi legyen a következő célpont – fogalmazta meg az elképzelt fejlesztést a község vezetője, hangsúlyozva, hogy a tervhez szükségszerű lenne első lépésben a padok kialakítására nyerni támogatást. Reményeik szerint egyelőre sikerül a közigazgatási szempontból központi településekre egy-egy padot elhelyezni, de idővel ezt a számot is növelnék.
Kérdésünkre, hogy miben len­nének a fiatalok hasznára az okospadok, azt a választ kaptuk: feltölthetik elektronikai eszközeiket, állandó internet-hozzáférésük lenne, valamint a pontos idő és a hőmérséklet tekintetében is irányadóak lehetnének. A polgármester szerint fontos, hogy falun is legyenek modern eszközök, egy vidéki település is nyújtson élhető, a mai életsílushoz megfelelő körülményeket, ezért a falusi padokat olyan képességekkel kell felruházni, amelyek miatt érdemes a huszonévesnek is kimozdulni a házból. Érdeklődésünkre a polgármester nevetve mondta el, még ha az idősebbek idegenkednének is az új „kütyüktől” – bár ő hiszi, hogy nem kell ettől tartani –, az ifjabb generációk majd megszoktatják velük.

Az okospadok a ház előtti beszélgetések hagyományát élesztenék újra | Fotó: HMT

Innovatív eszközök a speciális igényű gyerekeknek

A Szent Anna Speciális Szakiskola vezetősége is nagy lehetőséget látott az idei, Hargita Megye Tanácsa által hirdetett részvételi költségvetésben. A csíkszeredai oktatási intézmény a kezdetektől fogva a Szék út 150. szám alatt működik, jelenleg is speciális oktatási módszereket igénylő, Hargita megye területéről származó fiatalokat tanít. Speciális módszerekkel oktatják őket, a tananyagot leegyszerűsítve a nekik megfelelő értelmi szintre, sok ismétléssel, játékos módszerekkel rögzítve a tananyagot. Az országban ez az egyedüli magyar nyelvű speciális iskola, ugyanakkor ez az egyedüli lehetőség a megye román ajkú, speciális oktatást igénylő gyerekei számára is. A tanintézet által beküldött projekt fő célja, hogy a virtuális valóság (VR) eszközeivel közelebb hozzák a speciális nevelési igényű gyerekek számára amúgy nehézkesen elérhető oktatási tartalmakat. Az ott tanulók továbbá az asztalosmesterséget is elsajátíthatják, a 78 ezer lejes projekttel a műhelyi eszközöket is korszerűsítenék. A modern gépekkel felszerelt asztalosműhelyekkel olyan szakmai képesítést biztosítanának számukra, amely alapjául szolgál napjaink modern bútorgyártásának: VR-eszközök, a szakoktatás esetén pedig PAL- és MDF-lemezek formázását szolgáló körfűrészgép, illetve az automata élfóliázó gépek beszerzése.
– Nekünk, mint speciális szakiskola, minden egyes lehetőséget meg kell ragadnunk, amellyel hatékonyabbá tehetjük az iskola gyermekeinek az oktatását. A vizualitás által sokkal könnyebben értik és tanulják meg a tananyagot, anélkül, hogy tehernek élnék meg. A VR-rendszerek tökéletesen megfelelnek ennek a célnak – fogalmazott Molnár Szilvia, az intézmény igazgatója.
Hozzátette: az asztalosműhelyeik felszerelése már nem a legkorszerűbb, az igényelt eszközök segítségével eredményesebb lehetne a tanulás és a munka. A bútorgyártás ipara is rohamosan fejlődik. Nem elég, ha diákjaik csak a famegmunkálást ismerik, szeretnék, ha a préselt lemez felhasználhatóságának a lehetőségeit is megismernék.

Futópálya és park Csíkszentsimonban

A csíkszentsimoni önkormányzat projektjavaslata egy futópálya és szabadidőpark kialakítása a községben, amelyet a szentsimoniak és a csatószegiek egyaránt használni tudnak. Az ötlet a helyi fiataloké, és a pályázat kezdeményezője Holló Arnold, a csíkszentsimoni ifjúsági szervezet tagja. Érdeklődésünkre elmondta, hogy mivel a település területén és környékén nem található olyan szakszerűen kialakított hely vagy tér, amely szabadidős sportra vagy kikapcsolódásra biztosítana lehetőséget díjmentesen, ezért egy parkosított területen szeretnének szaladópályát, bringapályát, fitneszparkot, játszóteret kialakítani. A projektjavaslat szerint mindez kikapcsolódási lehetőséget nyújtana minden korosztálynak, a családoknak is. Holló Arnold elmondása szerint a park létrejöttét követően a szaladni vágyók nem kellene az amúgy is túlzsúfolt aszfaltozott közutakat használják, a családok Csíkszeredáig utazzanak, hogy a parkban sétálhassanak a gyerekekkel, továbbá a fiataloknak és idősebbeknek egyaránt helyet biztosítana a társalgásra, kellemes környezetben. Holló Arnold hozzátette, hogy a projekt haszonélvezői nemcsak a helyi lakosok lennének, hanem azok a turisták is, akik Csíkszentsimonba látogatnak, hiszen a futópálya és a park a csíkszentsimoni Csíki Sör Manufaktúra mellett lenne. Elmondása szerint a vasútállomás szomszédságában levő manufaktúra egyre látogatottabb, de a környéken levő romos épületek és a gondozatlan terület nem szép látvány, és ha sikerülne létrehozniuk a szabadidőparkot, akkor ez javítana a környezeten. Mint megtudtuk, a futópálya és a szabadidőpark létrehozásával az is célja az önkormányzatnak, hogy a csíkszentsimoni és csatószegi iskolásoknak és fiataloknak rendelkezésükre álljon egy olyan hely, ahol közösségi programokat szervezhetnek és sportolhatnak is. A szabadidőparkot Hargita Megye Tanácsa Csíkszentsimonban alakítaná ki, partnerségben Csíkszentsimon önkormányzatával, létrehozásának becsült költsége 500 000 lej.
Játszóterekre van igény Csíkdánfalván.

 

A csíkszentsimoni terv

Csíkdánfalva közterein, parkjaiban szabadtéri játszótereket hoznának létre a megyei tanácshoz benyújtott pályázatból. Bőjte Csongor Ernő, Csíkdánfalva polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy azért döntöttek így, mert a község régi játszóterei elavultak, veszélyessé váltak, ezért le kellett bontaniuk. A polgármester elmondása szerint közkedvelt és gyakran látogatott helyszínek voltak ezek a terek, és nemcsak a gyermekek körében volt népszerű, a felnőttek is értékelték, hogy van játszótér a községben. Mint Bőjte Csongor Ernő mondta, ezt az is igazolja, hogy a játszótereket sokáig a szomszédban élő lakosok gondozták, a füvet ők nyírták, a bokrokat ők nyesték. Ahogyan a polgármester fogalmazott, a helyiek magukénak érezték ezeket a közösségi helyeket. Összesen négy park van a községben, ahova játszóteret építenének, terveik szerint csak fából készülnének az elemek. A polgármester hozzátette, hogy a játszótérépítés régóta tervben van, de fontosabb beruházások miatt halasztaniuk kellett ezt a tervet. Most, hogy lehetőségük van pályázni, szeretnék megvalósítani, mert ‒ ahogyan Bőjte Csongor Ernő fogalmazott ‒ a játszótér a nemzedékek közösségi találkozóhelye, ahol idősek és fiatalok is kellemesen érezhetik magukat. Ahhoz, hogy tervüket megvalósítsák, becslések szerint 166 548 lejre van szükség.
‒ Egy jól megtervezett és megépített közterületi játszótér a település egyik kulcspontja lehet, ahol amellett, hogy gyerekek játszanak, emberek találkoznak, és szociális kapcsolatok jönnek létre. Akkor beszélhetünk fejlődő közösségről, ha ilyesmibe kell fektetnünk, mert ez azt jelenti, hogy vannak gyermekek a községben, és fontos, hogy legyenek olyan közterületeink, ahol otthon érezhetik magukat, találkozhatnak, barátkozhatnak egymással – mondta Bőjte Csongor Ernő.

Játszóterekre vágynak Csíkdánfalván | Illusztráció

Tudósítottak: Adorján Zsófia, Bíró István, Boncina-Székely Szidónia, Demeter Adél-Hajnalka,
Fórika Dóra, Péter Ágnes

: an accessible web community