Egy tétel bizonyult nehéznek

Hargita megyében tegnap a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgával folytatódott a pótérettségi. Míg egy nappal korábban a románvizsgáról kettőt, ezúttal a tanfelügyelőség szerint egyetlen diákot sem kellett kizárni, és a távolmaradók száma is kisebb volt. A magyar pótérettségin a humán szakos hallgatóknak összeállított tételsorban a harmadik feladat volt nehéz, a vizsgázóknak a legendáról mint példázatos elbeszélésről kellett esszét írniuk – mondta lapunknak Dáné Szilárd magyar nyelv és irodalom oktatásért felelős tanfelügyelő.

[dropcap]K[/dropcap]evés hiányzót regisztrált a tanfelügyelőség a magyar nyelv és irodalom pótérettségin, a vizsgára iratkozottakból mindössze 38-an nem jelentek meg a megyei vizsgaközpontokban.
– Összesen 266 tanuló jelentkezett az írásbelire, Csíkszeredában 113 személyt vártunk a Venczel József Szakközépiskolában kialakított vizsgaközpontba, 13-an azonban nem jöttek el, Székelyudvarhelyen a 87 beiratkozottból 15-en hiányoztak, Gyergyószentmiklóson 54 személy helyett végül 44-en foglalták el helyeiket a padban, Maroshévízen pedig mindössze egy hiányzó volt a 12 jelentkezőből – tájékoztatott a tanfelügyelőség.
Dáné Szilárd magyar nyelv és irodalom oktatásért felelős tanfelügyelő szerint a pótérettségire összeállított tételek közül a humán szakos hallgatók harmadik tételpontja volt nehéz. A reál szakos hallgatók tételsorában elsőként Petőfi Sándor Szeptember végén című versét kellett a megadott kérdések alapján elemezzék a diákok, majd egy érvelő szöveget kellett írjanak az energiaitalok és üdítők fogyasztásáról, végül pedig a történetmesélés sajátosságait kellett bemutassák egy általuk kiválasztott klasszikus epikus mű alapján.
– A humán szakosok egy Ady-verset kellett elemezzenek megadott kérdések alapján, majd Márai Sándor Füveskönyvéből kaptak egy idézetet, és az alapján a barátságról kellett érvelő szöveget írjanak. A harmadik tételben pedig a legendáról mint példázatos elbeszélésről kellett esszét fogalmazzanak. Ez az utolsó feladat biztosan többeknek gondot okozott, pár éve is volt ez a tétel magyar nyelv és irodalomból, és a több száz diákból alig páran tudtak érdemben hozzászólni – állította Dáné Szilárd.
Ma a történelem és matematika pótérettségire 438 vizsgázót várnak a vizsgaközpontokban.

Pál Bíborka

: an accessible web community