Videó – Digitális oktatás: okos módszertan a tanároknak

A részt vevő tanárok is beszámoltak az előnyökről. Tartani kell a lépést | Fotó: László F. Csaba

A digitális oktatásnak többnek kell lennie egy kivetített bemutatónál vagy egy pdf-formátumú tankönyvnél ‒ hangzott el a csíkszeredai megyeházán tartott hétfői sajtótájékoztatón. Hargita Megye Tanácsa fontosnak tartja, hogy a lehetőségekhez mérten segítsen korszerűbbé tenni a digitális oktatást, ezért együttműködött a magyarországi InterRegio Fórum Egyesülettel. Minderről a sajtóeseményen számolt be az egyesület elnöke, Borboly Csaba megyeitanács-elnök és néhány pedagógus, aki részt vett a projektben.

A 7 Smart Steps Hargita Megye Tanácsa, az InterRegio Fórum Egyesület (Magyarország), az Innonet n.o. Egyesület (Szlovákia), a RegioNet Alapítvány (Gyergyószárhegy), az Új Esély Egyesület (Magyarország) közös projektje, amely megoldást ajánl a differenciált tantermi oktatás digitális támogatására. Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a digitális oktatásnak nem csak abból kellene állnia, hogy a tanórán számítógépet használnak a gyerekek, esetleg a tanár kivetíti a tananyagot, hanem olyan interaktív eszközökre ‒ akár szoftverekre ‒ van szükség, amelyekkel a különböző készségű, képességű gyerekek egyforma ütemben tudnak tanulni. Hangsúlyozta, hogy a megyei tanácsnak nem tartozik hatáskörébe az állami oktatás, de fontosnak tartják, hogy a lehetőségekhez mérten segítsenek a diákoknak, tanároknak.

Borsos Endre, az InterRegio Fórum Egyesület elnöke elmondta, a cél az volt, hogy minél szélesebb körben terjesszenek el egy olyan digitális módszertant, amely használható a differenciált oktatásban is ‒ ezen huszonnégy pedagógus dolgozott.

‒ Sikeres volt ez a projekt, olyan értelemben is, hogy határon átívelő kapcsolatokat hoztunk létre. Emellett az a módszertan és az a számítógépes rendszer, amit közösen kidolgoztunk, mindenféleképpen hasznos, nemcsak tanulóknak, hanem a tanároknak is – mondta a budapesti egyesület elnöke.

Az Erasmus+ által finanszírozott projekt 2021 márciusában kezdődött, és nemrég tartották meg a zárókonferenciát, amelyet Hargita Megye Tanácsa szervezett, és megyénkből negyvennégy pedagógus vett részt az eseményen. Borsos Endre elmondta, hogy bemutatták a módszertant meg az eszközöket, és a pedagógusok visszajelzései alapján hasznos tapasztalatcsere volt a konferencia.

‒ A digitális oktatásnak az is része, hogy milyen tartalommal töltjük meg az eszközöket, hogy milyen szoftvereket használunk, és hogy ezek mennyire igazodnak az aktuális pedagógiai igényekhez. Ezenkívül az is fontos, hogy a pedagógusok motiváltak legyenek, hogy minél hatékonyabb legyen a munkájuk ilyen téren – mondta Borsos Endre.

A sajtóeseményen jelen volt néhány pedagógus is, aki részt vett a projektben. Egy miskolci általános iskolában oktató kémiatanár elmondta, hogy az elkészített számítógépes rendszerrel a gyerekek egyéni képességeihez tudta igazítani a feladatokat. Mint mondta, a differenciálásnak az az előnye, hogy mindenki a saját szintjén dolgozik, így mindenkinek volt sikerélménye. Egy debreceni iskola matematikatanára elmondta, hogy a rendszernek az is nagy előnye, hogy azonnal értékeli a diák munkáját, és nemcsak a helyes, illetve a helytelen megoldásokat jelzi, hanem arról is részletes adatokat ad, hogy melyik feladatnál időzött el a tanuló megoldás közben. A pedagógus szerint ez azért jó, mert így a tanárok is egyértelmű visszajelzést kapnak arról, hogy mi okoz nehézséget egy-egy tanulónak.

Péter Ágnes

: an accessible web community