Beszélgetés Réti Zsófiával, Csíkszentgyörgy polgármesterével

Réti Zsófia, Csíkszentgyörgy új polgármestere saját bevallása szerint kemény munkával, elszántsággal, mindenre kiterjedő figyelemmel és a helyi közösségbe vetett hittel vág neki az előtte álló kihívásoknak. Környezettudatosabb, saját értékeire figyelő és azt megbecsülő közösséget szeretne, ugyanakkor valamenyi pályázati lehetőséget kiaknázná, hogy fejlődjön a község. Első benyomásairól, terveiről faggattuk az újdonsült elöljárót. 

– Új polgármesterként nem sok idő telt el hivatalba lépését követően. Első ránézésre mire van a leginkább szüksége a községnek?

– Néhány hét telt el a beiktatásom óta, ezalatt a napi problémákat, a rendszer eddigi működését próbáltam átlátni és feltérképezni. Azt gondolom, hogy nagyon sok a tennivaló, nagyon sok a lehetőség, amelyhez több munkaerőre van szükség, hogy minél hatékonyabban tudjuk elvégezni a feladatainkat. A meglévő munkatársak nagyon precíz, pontos munkát végeznek, látszik, hogy mindenki a maga területén professzionális szinten dolgozik. Ezt a kört szeretnénk bővíteni azokon a területeken is, ahol sajnos egy szakember sincs, a legfontosabb a lakosság szempontjából a földügyekkel foglalkozó szakosztály. Itt vannak üres állásaink, amelyek betöltésére hamarosan meghirdetjük a versenyvizsgát. Ezen az osztályon belül szükség van urbanisztikai szakemberre, aki nemcsak a sok ügyintézést könnyítené meg, hanem anyagilag is jelentős segítség lenne a lakosság számára. Amit még nagyon fontosnak tartok, egy projektcsapat kialakítása, hisz  jelenleg is számos lehetőség van, amit megfelelő csapat hiányában nem tudunk kihasználni, pedig egy EU-s támogatási periódus végén vagyunk. A kétezer-huszonegy és -huszonhetes támogatási periódusra szeretnénk előkészíteni a projekteket, hogy amikor a kiírások megjelennek, akkor csak a dokumentációt kelljen összeállítani és letenni a pályázatokat. Ehhez felkészült, tanulásra nyitott munkatársakra van szükségünk, akik tenni szeretnének a községünk fejlődéséért.

– Melyek a prioritást élvező projektek, és mi az, amit az elődje által elkezdett munkából folytatni szeretne? 

– Az elkezdett beruházások élveznek prioritást, ezek közül a víz- és szennyvízhálózat kialakítását és működtetését megcélzó projekt Bukarestben már aláírásra vár. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy a Hargita Víz Közösségfejlesztési társulás által a csíkszentgyörgyi lakosságtól összegyűjtött pénz kamatostól nyitott határidős számlán van. A kampány során sokszor felmerült ennek a pénznek a kérdése, a bekötések során ezt a pénzt szeretnénk felhasználni, ezáltal is tehermentesítve a lakosság további költségeit. Fontos a kataszteri nyilvántartás, a telekkönyvezés folytatása, ennek ütemtervét is a múlt héten átbeszéltük a kivitelező cég vezetőjével. Továbbá fontosnak tartom, hogy Csíkszentgyörgyön is legyen rend és tisztaság, éppen a héten osztottunk ki komposztládákat, csatlakoztunk a NaturClean Egyesület közösségi nagytakarítást megcélzó kezdeményezéséhez. Mivel nagyon hideg van, ezúttal leginkább a falu között szeretnénk elvégezni az őszi nagytakarítást, nem szeretnénk, hogy bárki is megbetegedjen a Fiság takarítása során. Szeretnénk, ha a temetőkben is meg tudnánk őrizni a rendet, tisztaságot, oda is komposztládákat és kukákat ajánlottunk fel az egyháznak, hogy együtt próbáljuk megoldani a problémát. A fiatalok is aktívan bekapcsolódtak a szervezésbe és a munkába egyaránt, remélem, lesz eredménye a nagytakarítási akciónak. A szociális segélyben részesülő lakóknak is egyik fő feladata a környezet tisztán tartása lesz. Azt szeretnénk elérni, hogy senki ne dobja el a szemetet ki nem jelölt helyre. Amennyire lehetséges, a zöldhulladékot komposztáljuk, gyűjtjük szelektíven a műanyagot és csökkentjük a szemét mennyiségét, ami világszinten is nagy problémát jelent. Tavasszal is folytatjuk akciónkat, mindaddig, amíg megtanuljuk tisztán tartani a környezetünket. Úgy gondolom, a közösség nyitott erre és célkitűzésünk megvalósítható. A napközi indítása is prioritást élvez, egyelőre egy csoport indításában gondolkozunk, és ha igény lesz a hosszabbított programú foglalkozásra, megfontoljuk, újratervezzük, akár több csoportot is lehet működtetni. Ehhez próbáljuk megteremteni az anyagi feltételeket, és bízok benne, hogy kétezer-huszonegy őszén sikerül elindítani a napközit. Segíteni szeretnénk a szülőket a munkavállalásban, hogy gyermekeiket biztonságban tudják a napköziben, valamint a helybéli, pedagógiát végzett fiataljainkat abban, hogy itthon tudjanak dolgozni.

– Akadnak olyan feladatok, amelyeket szívügyének érez, és szeretné, ha rövid vagy hosszú távon meg tudna oldani?

– Civilként korábban is támogattam a helyi termelőket az értékesítésben, ugyanis a NaturClean Egyesület társadalmi vállalkozás projektmenedzsereként már tavasszal elkezdtük feltérképezni a csíkszentgyörgyi értéktárat, összegyűjtöttük a helyi termelőket. Az önkormányzati munkámban is fontosnak tartom a támogatásukat. Csatlakoztunk azon kezdeményezéshez, amelynek keretében decemberben megszervezzük a helyi termelők és kézművesek kiállítását és vásárát, amennyiben a járványtani helyzet ezt megengedi. Ugyanakkor ösztönöztük az állattartó egyesületeket a Vidékfejlesztési Igazgatóság által kiírt pályázaton való részvételre, amelyre a csíkbánkfalvi Szarvasmarhatartók Egyesülete tett le és nyert el pályázatot. A helyi gazdálkodók támogatása is fontos, szeretnénk, ha a projektcsapatunkhoz csatlakozna olyan személy, aki az egyéneknek is segít a különböző támogatások, pályázatok összeállításában. – Minden településen fontos az ifjúsági közösségi terek kialakítása, ahol a fiatalok összegyűlhetnek, szervezhetnek, tervezhetnek, alakíthatják saját közösségüket, kis odafigyeléssel, a helyszínek felújításával a fiatalok birtokukba is vehetik ezeket a tereket. Ugyanakkor legfőképpen a község lakóival közösségben kívánok tervezni és megvalósítani dolgokat. Hiszem, hogy a helyi közösség meg tudja fogalmazni az igényeit, és azok megvalósításában együtt tudunk működni, az önkormányzat ebben segítség tud lenni és lesz is. Többek között ilyen területnek látom a kulturális, vallási turizmus megalapozását, fejlesztését, de nagyon fontos a digitalizáció, az online ügyintézés, amely hosszú távon megkönnyítheti az emberek mindennapjait, időt és energiát spórolhatnak. Ez persze nem zárja ki a személyi találkozások fontosságát, ezért is minden olyan civil kezdeményezést támogatunk, amely a közösség fejlődését szolgálja. 

– Kilenc településért felel, úgy gondolom, adódnak sajátos, eltérő problémák, vagy megoldásra váró feladatok is. Beszélne ezekről?

– A tanyasi világ, Csinód, Egerszék települések felzárkóztatása is nagyon fontos, intenzív tárgyalás zajlik az internethozzáférés megoldása érdekében, hisz fontos, hogy az ott tanuló közel ötven gyermek is be tudjon kapcsolódni az online oktatásba. Szükségét látom a helyi kisgazdaságok fejlesztésének, a helyi termékek, biotermékek előállításának, értékesítésének. A turizmus fejlesztésében is látok lehetőségeket, minden környezeti feltétel adott, csupán hozzá kell tennünk a megfelelő infrastruktúrát. Szeretnénk, hogy ha a bánkfalvi, szentgyörgyi néptáncos fiatalok rendszeresen néptáncoktatást, közös táncházat szerveznének ezeken a településeken is, hogy az ottani gyerekeket és fiatalokat is be tudjuk vonni a közösségi élet fejlesztésébe. Mindenki érezze, hogy egy nagy község fontos tagja. Csobányosnak, sajnos mostanra egyetlen lakója maradt, és sajnálattal vettem tudomásul, hogy a házakra az adót Bákó megyében fizeti. A község határvitáinak rendezése is megoldásra váró feladat. Ugyanakkor fontos projekt, amelyet a közeljövőben elő fogunk készíteni, az a gázhálózat kibővítése Kotormányban, Mena­ságújfalu, Menaság és Pottyand településeken. De Csík­bánk­falván is folyamatban van a közösségi ház építése, ennek a rendeltetését az egyházi elöljárókkal közösen szeretném újratárgyalni, hisz valamikor kántori laknak építette az egyház, államosítás után került az önkormányzat tulajdonában. Csíkszentgyörgyön is számos tennivaló akad, hisz a községháza épületét ki kell bővíteni, hogy az alkalmazottak megfelelő körülmények között tudjanak dolgozni, a lakókat megfelelő körülmények között tudjuk kiszolgálni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a meglévő közösségi tereket, épületeket élettel töltsük meg, hogy a község lakói magukénak érezzék és jó gazdaként kezeljék a közös vagyont.