Az épített örökség százéves emlékei

Rendkívüli tárlat. Templomfelújítás közben találták meg Pákei terveit

Kiállítás nyílt Pákei Lajos, Kolozsvár egykori főépítészének terveiből Székelyudvarhelyen, a Kriza János Szeretetotthonban. A tárlat apropója, hogy nemrég felújították a székelyudvarhelyi belvárosi unitárius templomot, az istenháza egykori terveit a neves építész készítette. A terveket felújítás közben találták meg. Az épített örökség több mint százéves dokumentumait bemutató tárlatot a tegnapi hálaadó istentisztelet után nyitották meg.

Népviseletben, szívüket, lelküket is ünneplőbe öltöztetve érkeztek tegnap az istentiszteletre a Székelyudvarhelyi Belvárosi Unitárius Egyházközség hívei, akik az elmúlt időszakban elvégzett felújítási munkálatok befejezéséért adtak hálát. Ugyanakkor kiállítás is nyílt a Kriza János Szeretetotthonban, ahol az elmúlt évben megtalált és időközben restaurált tervrajzok láthatók, amelyeket Pákei Lajos, Kolozsvár egykori főépítésze készített 1902–1906 között és amelyek alapján az unitárius templom épült.
Simó Sándor unitárius esperes ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a keresztény ember életében nincsenek véletlenek, hiszen minden Isten akarata szerint történik. Példaként említette, hogy a tavaly elkezdett javítási munkálatok során találták meg a Pákei Lajos által szignált terveket és fedezték fel a tervező nagyságát, aki egyben a város központi arculatának alkotója és formálója is volt.
– Amikor megláttam a terveket és beleolvastam a munkanaplóba, csak ámultam, hogy mennyire pontosan és precízen van leírva minden. Egy teljesen új templomot tervezett, amelyet nem hagyományos egyhajós unitárius templomnak álmodott meg, hanem egy körkörös építménynek, amelyben szószéknek, padoknak, karzatnak, orgonának, ablakoknak, fénynek és magának a Jóistennek is helye van – fogalmazott Simó Sándor. Ugyanakkor hozzátette: a mi elkötelezettségünk abban kell álljon, hogy felújítsuk és visszaállítsuk olyanná, amilyennek megálmodta a tervező. Megköszönte továbbá a Fennvalónak, hogy erőt adott végigjárni a kijelölt utat, leküzdeni a felmerülő akadályokat, örülni és erőt meríteni az elvégzett munkából, amely által eljuthattak odáig, hogy bár részlegesen, de kívül és belül egyaránt megújulhatott az istenháza.

Hívek adományaiból és pályázatokból sikerült előteremteni az anyagiakat
A prédikációt követően László János, az egyházközség tagja, helyi vállalkozó, az építkezés fővédnöke ismertette a templom felújításának mozzanatait, miközben a hívek kivetítőn követhették figyelemmel a munkálatokról készült képsorokat. Rámutatott: ha szétnézünk, szembetűnnek az elvégzett munkálatok, az elmúlt egy év során ugyanis kicserélték a nyílászárók egy részét, eltüntették a tető beázásának nyomait, és megújult a tetőszerkezet is. Több forrásból gyűlt össze a szükséges összeg, a bukaresti vallásügyi államtitkárságtól kétszázezer lejes támogatást nyertek, Hargita Megye Tanácsa százezer, míg a városi önkormányzat tizenháromezer lejjel támogatta a korszerűsítési munkálatokat. Hozzátette, a jövőben a templom körüli tereket is rendezni kívánják.

Véletlenül bukkantak a páratlan iratokra

Politikusok a meghívottak között
A hálaadó istentiszteleten a hívek mellett részt vett Antal Lóránt RMDSZ-es szenátor; Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, valamint Pálfi Kinga, Székelyudvarhely alpolgármestere is. Az elöljárók méltatták az elvégzett munkálatok fontosságát, hangsúlyozva a közösség megtartó erejét, az eredményes együttműködéseket és az összefogás szükségességét. Szerintük mindez nélkülözhetetlen a fejlődéshez. Mindezek mellett kitartást kívántak az egyházközségnek további munkáikhoz, terveik megvalósulásához.

Kiállítás nyílt a felújított tervekből
A kiállítás megnyitására a járványügyi korlátozások miatt a templomban került sor. Lőrincz Ildikó művészettörténészt kérte fel az egyházközség a kiállítás megnyitására, aki megtisztelőnek nevezte a feladatot. Ismertette a jelenlévőkkel röviden Pákei Lajos életútját és munkásságát, valamint gratulált Simó Sándor esperesnek ahhoz, hogy felelősségteljesen járt el a tervek megtalálásakor, és a restaurátoroknak is, munkájuknak köszönhetően évszázadokig megmaradhat az utókornak Pákei alkotása. A kiállítás megnyitóját követően a hívek kisebb csoportokba rendeződve vonultak át a szeretetotthonba, ahol megtekinthették a kiállított terveket. Az épületről készült tervek mellett külön vannak rajzok oszlopokról, ablakokról és a szószékről is, ugyanakkor a méreteik is változnak a tenyérnyi nagyságútól egészen a hatalmasokig. Simó Sándor esperes érdeklődésünkre elmondta: az 52 felújított tervből közel 30 darabot állítottak ki közszemlére, amelyeket előzetes bejelentkezés alapján még tíz napig lehet megtekinteni. Ezt követően a terveket az egyházközség toronyszobai levéltárában helyezik biztonságba.

Hadnagy Éva