Az egyedülálló szülők is jogosultak a juttatásra

Az egyedülálló szülőknek is lehetőségük van a bérük 75 százalékának folyósításával járó gyermekfelügyeleti szabadság kérvényezésére abban az időszakban, amíg az iskolák zárva tartanak. A jogszabályok ugyan nem térnek ki konkrétan az ő esetükre, azonban a válási papírok felmutatásával, vagy azok hiányában szociális ankét igénylésével igazolhatják, hogy egyedülállóként nem tudják megoldani a 12 évesnél kisebb gyermek otthoni felügyeletét munkaidejük alatt. A jogszabályok nyújtotta lehetőségekről Csép Andrea parlamenti képviselő, szakpolitikus beszélt lapunknak. 

A járványügyi intézkedések a legtöbb kisgyermekes családot nehezen érintik: az iskolák bezárása már a tavaszi korlátozások életbe lépése idején is szembesítette őket a nehézséggel. Az online oktatásba kényszerült óvodás és általános iskolás gyermekek mellett ugyanis nem minden esetben maradhattak otthon a szülők. Erre kerestek már akkor megoldást, és az RDMSZ javaslatára a vonatkozó 2020/19-es törvényt sürgősségi kormányrendelettel egészítették ki: jóváhagyták a gyermekfelügyeleti szabadságokat, amelynek ideje alatt az otthon maradó szülő a nettó bérének 75 százalékára jogosult. 

Új tanév, új jogszabály

A vakációval ez a probléma egy ideig nem került terítékre, azonban az új tanévben alig jártak néhány hetet iskolába a gyermekek, máris újra aktuális lett a probléma. A 2020–2021-es tanévre vonatkozó hasonló jogszabály, a 147-es sürgősségi kormányrendelet (amelyet azóta a 182-essel egészítettek ki a krónikus beteg gyermekek és szüleinek jogaival) a tavaszihoz hasonló kedvezményeket biztosított azoknak a szülőknek, akik 12 évnél kisebb, vagy 26 évnél fiatalabb fogyatékkal élő gyermeket gondoznak, és akiknek gyermekei oktatási intézménybe járnak. A juttatás megítéléséhez a másik szülőnek bizonyítania kell, hogy nincs lehetősége elhagyni a munkahelyét gyermekfelügyelet céljából.

A munkaadóknak a megyei munkaerő-elhelyező ügynökségektől (AJOFM) kell igényelniük az összeg megtérítését, és egyúttal igazolniuk is kell, hogy kifizették az alkalmazott utáni adókat, illetékeket. A munkaadó egyébként nem utasíthatja vissza az alkalmazott gyerekfelügyeleti szabadságra vonatkozó indokolt kérését, annál is inkább, mert a kormányrendelet bírságot is kilátásba helyez.

A jogszabállyal kapcsolatban azonban felmerült a kérdés, hogy mit tehetnek azok a szülők, akik egyedül nevelik a gyermeküket, de nem tudják ezt válási papírokkal bizonyítani. 

A megoldás a szociális ankét kérvényezése

Az ügyben megkerestük Csép Andrea parlamenti képviselőt, a képviselőház munkaügyi és szociális bizottságának titkárát, aki a jogszabály-módosító javaslatot benyújtotta a parlamentbe. A szakpolitikustól megtudtuk, hogy ezeknek a szülőknek is van lehetőségük igényelni a gyermekfelügyeleti szabadságot, ehhez a településük polgármesteri hivatalának illetékes osztályán kell szociális ankétot kérniük. 

Ez úgy történik, hogy az önkormányzat szociális osztályának munkatársai ellátogathatnak a kérvényező lakhelyére, ahol meggyőződnek arról, hogy a háztartásban csak egy szülő és a gyermek vagy gyermekek élnek. Az általuk kiállított igazoló okirat alapján a megyei munkaerő-elhelyező ügynökségnek kötelessége megítélnie a gyermekfelügyeleti szabadságot az egyedülálló szülőnek. 

Csép Andrea lapunknak elmondta, hogy a 2011-es népszámlálási adatok alapján országosan mintegy 145 ezer személy – ez a családok 14-18 százalékát jelenti – vallotta be, hogy egyedül neveli a gyermekét, kétharmad részben nők, egyharmad részben férfiak. 

„Ha az egyszülős család jövedelme nagyon alacsony, akkor családtámogatási pótlékra is jogosultak, az erről szóló igazolást szintén el kell fogadnia a munkaerő-elhelyező ügynökségnek, így a szociális ankét elkészítésére sincs szükség” – mutatott rá a szakpolitikus, aki azt is hangsúlyozta, hogy az elkövetkező időszakban még nagyobb hangsúlyt fektetnének az egyszülős családokra a parlamenti munka során. A törvénykezés ugyanis jogosultságok terén nem kezeli különálló esetként őket.