Alternatív módszerek a borszéki iskolában: Matektanulás játékosan

HN-információ
Az idei tanévtől kezdődően újszerű, játékos formában tanulják a matematikát az elemi osztályos diákok a borszéki Zimmethausen Iskolaközpontban. A módszernek köszönhetően a gyermekek várják a matekórát, hosszú ideig képesek koncentrálni a feladatra, és nem utolsósorban sokkal nyitottabbá is válnak. A borszéki iskola testvér­in­tézményének, az edelényi Szent Miklós Görög­ka­to­likus Általános Iskolának köszönhetően ismerkedett meg a lego ma­tematika alternatív oktatási módszerrel. Ferenczy József iskolaigazgató, látva annak pozitív eredményeit, szorgalmazta a módszer bevezetését a fürdővárosban is. A tanítást szolgáló lego-kész­letekkel párban játszanak a gyermekek, két bábuval. A feladatokat lapon kapják meg, viszont építés közben – az elemek síkban történő használatával – születik meg az eredmény, úgy játszanak, hogy közben számolnak is. A megoldandó feladatok meseszerűen vannak leírva, és a megoldásuk is játék közben történik, így a gyermek észre sem veszi, hogy valójában tanul, számol, ezáltal jobban rögzülnek az alapismeretek – vázolta a módszert Ferenczy József iskolaigazgató. Habár a módszer már így is eredményes lenne, további előnyei is vannak: mialatt a feladatmegoldás történik, a gyermekek háromdimenziós táblán látják kivetítve a feladat szövegét angol nyelven, míg a nekik adott lapon magyarul szerepel ugyanaz a szöveg. Ezáltal jelentősen fejlődik az idegennyelv-ismeretük is, anélkül, hogy erőfeszítéseket tennének érte – tette hozzá Ferenczy József. A tantervet segítő tananyaggal ellátott készletek a tanítónők részéről is kedvező fogadtatásban részesültek, heti egy matematikaórán ezzel a módszerrel tanulnak számolni a kisdiákok. Az eszközök megvásárlása támogatásból valósult meg, és a közeljövőben az óvodai oktatásban, valamint az 5–8. osztályokban is szeretnék meghonosítani a módszer életkornak megfelelő változatait. Az óvodáskorúaknak a programozható játékrobot segít majd az irányok tanulásában és gyakorlásában, valamint a programozás alapismereteinek elsajátításában. A nagyobb diákoknak pedig robotika szakkör indítását tervezik az iskola keretein belül, amelyhez a szükséges eszközök már megvannak.

Boncina-Székely Szidónia

Hirdetés

Kövessen a Facebookon!