Alkotmányról a jog és a kultúra nyelvén

A magyar Alkotmányról, az alaptörvény minket, az anyaország határain túl élő közösségeket is érintő részeiről szólt a Jogállami kerekasztal Erdélyben elnevezésű előadás. Pénteken délután közel száz fő részvételével, a MÜTF Oktatási Központban tartották meg a rendezvényt.

jogallami_kerekasztal_eloadas
Dr. Juhász Imre. Az alkotmányozás történelmét is ismertette Fotó: MÜTF Oktatási Központ

Sok vitát szült az anyaországi közéletben az új magyar Alkotmány 2011-es megjelenése. Már a tervezési szakaszban is támadások érték a készülő alaptörvényt. Ezért egy jelentős személyiségeket felvonultató civil csoport, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület előadássorozatot indított útjára, amely lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország és a környező államok minél több településén jogászok ismertessék az alkotmányt, mondhassák el, hogy mit gondolnak róla, és a kultúra eszközeivel is erősítsék az új alaptörvény üzenetét – hangzott el a péntek délutáni esemény előtt. Erdélyben negyedik helyszínként Székelyudvarhelyre látogattak az előadók. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület (MPEE) és a MÜTF Oktatási Központ szervezésében dr. Juhász Imre alkotmánybíró és Tordáné dr. Petneházy Judit, az egyesület alelnöke tartott előadást, amelyen közreműködött Rubold Ödön, a Nemzeti Színház színművésze is.
Teljesen megtelt a MÜTF Oktatási Központ aulája, főleg főiskolai és egyetemi hallgatók, pedagógusok, közéleti személyiségek vettek részt a nyílt rendezvényen.
A kerekasztal-beszélgetésen többek között az új magyar Alkotmányról, annak legfontosabb passzusairól, a jogállamiságról, az emberi jogokról, a választójogi változásokról tájékoztatták az érdeklődőket, szó esett arról is, hogy milyen jogokkal és kötelezettségekkel jár a magyar állampolgárság.
Az új Alaptörvény megerősítette a magyar állam nemzeti elkötelezettségét: a határokon kívül élő magyarok sorsáért, a közösségeik fennmaradásáért és fejlődéséért Magyarország nemcsak felelősséget érez, hanem felelősséget is visel – hangsúlyozta dr. Juhász Imre alkotmánybíró, aki az alkotmányozás történelmi előzményeit is bemutatta.
Az előadáson Rubold Ödön az Alkotmány bevezető részét olvasta fel, majd a végén egy verssel zárta az eseményt. Az MPEE kezdeményezését a művész szépséges, nemes missziónak tartja, és szívesen vesz részt benne. Erdélyben a 2004-es népszavazás is rendre előkerül mint téma. Éppen ezért tartják az előadók fontosnak azt, hogy átlépték a határokat, mert így a felmerülő kérdéseket közvetlenül lehet megválaszolni.
A kerekasztal-beszélgetés a közönségnek is lehetőséget adott kérdések felvetésére. Az eddigi állomásokon, de Udvarhelyen is terítékre került a nemzeti közösségek szimbólumhasználatának problematikája. Az előadók a nemzetközi jog szempontjából próbálták felvázolni, hogy milyen lehetőségek vannak ezen a téren. Kisebbségeket érintő konkrét kérdések is felmerültek a pénteki előadás során.
A meghívott előadók végül hangsúlyozták, hogy tekintettel a határon túli magyarság igényére és a Jogállami kerekasztallal kapcsolatos pozitív visszajelzésekre, jövőben további előadásokat tartanak Erdélyben.

[box type=”shadow” ]A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület (MPEE) 1996-ban jött létre Magyarországon. Olyan összefogásból született, amely céljául tűzte ki a polgári, nemzeti és keresztény közéleti erők összefogását, a polgári értékek, eszmények és erények megóvását, ennek tudatosítását és Kárpát-medencei kiterjesztését. Az MPEE létrejöttével sokan – köztük a közélet, a tudomány és a művészetek kiemelkedő személyiségei – vállalták fel a polgári gondolkodás kultúrájának az ápolását, a közös cselekvést a kitűzött célok érdekében. Az egyesület a céljait főként társadalmi és szakmai egyeztetésekkel, konferenciákkal, vitafórumokkal, találkozókkal valósítja meg. Jogállami kerekasztal címmel 2013 februárjában országjárást indított az egyesület elnökségének, tagjainak és helyi tagszervezeteinek közreműködésével. A rendezvénysorozat célja megismertetni a polgárokkal az új Alaptörvényt, rámutatni arra, hogy az alkotmánymódosítás már a polgárok érdekeit szolgálja, az új Alkotmány minden eleme a haladó magyar hagyományokra és a nemzeti értékekre épül. Idén februárban először látogattak Erdélybe, Minden magyar felelős minden magyarért címmel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi és csíkszeredai karán tartottak kerekasztal-beszélgetést, a mostani út során Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen mutatkoztak be.[/box]

Asztalos Ágnes