Ahol a múlt és jelen összeér

Lelkes csapat élesztette újra a szervezést

Nagy az öröm Csíkszentgyörgy községben, ahol a napokban szerveződött újjá a Gátkötők Ifjúsági Egyesület. A közel két évtizedes múltú szervezetnek sokáig nem voltak aktív tagjai, s ezt a hiányt mind az egykori elnökség, mind az új generáció érezte. Kovács Nándor Hunor, a Gátkötők újonnan megválasztott elnöke elmondta: szeretnék az új és a régi szellemiséget ötvözni, és életre szóló élményekkel gazdagítani a közel ötezer lelket számláló község fiatalságát.

Hivatalosan 2002-ben alakult a Csíkszentgyörgy községi Gátkötők Ifjúsági Egyesület, helyi fiatalok kezdeményezésére. Őket karolta fel a néhai Orbán László kolozsvári egyetemi lelkész, aki 1999-ben érkezett a Fiság-völgyébe segédlelkészi szolgálatra.
A hiánypótló szervezet hozzájárult nemcsak a község falvaiban élők közötti jó kapcsolathoz, de az akkori generáció lelki fejlődéséhez is. Az évek múlásával azonban az egykori alapítók felnőttek, és a szervezet tevékenysége megszűnt. Tíz év telt el azóta, hogy a Gátkötők nevéhez bármilyen közösségépítő program kapcsolódott volna, s ezt a hiányt mind az egykori tagok, mind az új generáció megérezte.
Nem csoda hát, hogy amikor felröppent a hír, hogy újraalakul a Gátkötők szervezet, egyszerre örültek idősek és fiatalok Csíkszentgyörgy községben. A tisztújító közgyűlés során Kovács Nándor Hunort választották meg elnöknek, aki megkeresésünkre elmondta: fél éve fogalmazódott meg a helyi fiatalokban a Gátkötők újjászervezésének ötlete.

Nemcsak szórakoznának, értéket teremtenének
– Nekünk nem voltak emlékeink a régi egyesületről, csak hírből hallottunk az akkori tevékenységről és Laci tiszti szerepéről. De az utóbbi időben azt éreztük, hogy a mostani fiataloknak is kell egy olyan közeg, ami több mint egy szórakozóhely. Kulturális, szabadidős, karitatív jellegű programokat szeretnénk megvalósítani, és erősítenénk a közösség megtartó és tápláló erejét – fogalmazott Kovács Nándor Hunor, aki szerint különösen fontos, hogy a közel ötezer lelket számláló községben a fiatalok megismerjék és megértsék egymást.
Eddig körülbelül ötven személy csatlakozott az egyesülethez, amelyet a jövőben bővíteni szeretne az új vezetőség. Mint megtudtuk: a Gátkötők célja életre szóló élményekkel és értékekkel gazdagítani Csíkszentgyörgy község fiatalságát.
– Több sikeres kezdeményezésünk is volt eddig, kiemelném a tavalyi Mikulás-járást, valamint a községbeli társas- és filmestet is. Ifjúsági konzultációkat is tartottunk, és közös célokat fogalmaztunk meg. Bizonyára fogunk hibázni is, hiszen nincs tapasztalatunk egy szervezet működtetésében, de mindent megteszünk azért, hogy megmaradjunk és fejlődni tudjunk – közölte a Gátkötők elnöke, aki szerint ötvözni kell a mostani fiatalok lendületét és vakmerőségét a régiek hozzáértésével.

Őrzik Laci tiszti szellemiségét
A Gátkötők története visszanyúlik tehát a 2000-es évek elejéig, és szellemisége megmaradt a következő generációk számára is. Ennek okairól kérdeztük Vitos Imrét, aki a kezdetektől oszlopos tagja volt a Csíkszentgyörgy községi egyesületnek.
– Amikor megkerestük Laci tisztit, és elmondtuk neki, hogy szeretnénk létrehozni egy közösségi csoportot, rögtön mellénk állt. Társasági ember lévén, sokat segített nekünk, és az ő támogatásával vallási jellegű csoportot hoztunk létre – emlékezett vissza Vitos Imre, aki szerint a Gátkötők megalapítása nagyban hozzájárult Csíkszentgyörgy és Csíkbánkfalva fiatalságának összekovácsolásához. – Az igazság az, hogy akkoriban sok negatív tapasztalat, széthúzás jellemezte a két falu közötti viszonyt, de miután többen csatlakoztak a szervezethez és megismertük egymást, rendeződtek a nézeteltérések. Emlékszem, egy adott pillanatban hetven tagunk is volt, annyira nagy volt az érdeklődés – avatott be az egykori tag.
Mint kiderült, a Gátkötők kezdeti tevékenysége ifjúsági misékből, lelki táborokból, kiscsoportos megbeszélésekből és hittanórákból állt. A régi Gátkötők megmaradt a vallási szellemiségben, de az egykori tagok nehezményezték, hogy nem sikerült átadniuk a lelkesedésüket a következő generációk számára.
– Nekem tíz éven keresztül hiányérzetem volt amiatt, hogy a Gátkötők tevékenysége megszűnt. De most, amikor az alakuló ülésen láttam a céltudatos fiatalokat, egyfajta elégtételt éreztem, és nagyon boldog voltam. Ők is tudják, hogy ami Laci tisztitől ered, azt nem szabad elhanyagolni, ápolni és éltetni kell – fogalmazott Vitos Imre, utalva a néhai egyetemi lelkész tragikus halálára.
Az újraalakult Gátkötők Ifjúsági Egyesületbe tehát abban a reményben várnak minden fiatalt, hogy együtt újra élettel töltsék fel a Fiság-völgyét.

A Gátkötők új elnöksége
Kovács Nándor Hunor elnök; Balog Erika elnökhelyettes; Miklós Izabella titkár; Fazakas Örs Miklós csíkszentgyörgyi alelnök; Jakab Andrea csíkmenasági alelnök és Benedek Előd csíkbánkfalvi alelnök.

Keresztes Bea