Adóhatósági kutakodások

A hónap elején közölte az Országos Adóügynökség (ANAF), hogy „belendül” a nagyvagyonok, pontosabban az illetéktelen vagyonok vizsgálata, s ennek kapcsán állítólag országos szinten 5399 adófizető került be a hatóság látókörébe. A 14 365 000 adófizető magánszemélyből többszöri megrostálás során voltak, akik fenn-
akadtak a végső rostán, szám szerint 5399 adófizető. „Hétlépcsős” volt ez a rostálás, s annak kritériumrendszerét, ha nem is részletesen, de felvázolták az illetékesek, mint ahogy az eljárásnak azon mozzanatait is, amelyek már jó ideje kibontakoztak. A magunk részéről úgy fogalmaznánk, hogy hosszas nyűgölődés előzte meg a mostani bejelentést, hisz a vagyonosodási vizsgálatot még a Boc-kormány idején, 2011-ben, kilátásba helyezték.

[dropcap]A[/dropcap]ugusztus 9-én napvilágot látott egy újabb ANAF-közlemény, amely szerint a május folyamán elvégzett kockázatelemzés nyomán a vagyonvizsgálati program első fázisa keretében 313 személy ügycsomóját veti alá alapos vizsgálódásnak az erre a témakörre szakosodott 60 felügyelő. A közleményben egy táblázat is volt, amelyben fel volt tüntetve, hogy melyik megyében hány személyt ellenőriznek „a fiskális kockázatú magánszemélyek adóbefizetési hajlandóságának biztosítási programja” keretében. Hargita megye esetében 5 személyről van/lehet szó. Amúgy azon nyomban országszerte meg is indultak a találgatások, sőt hallani arról, hogy egyes megyékben, településeken fogadásokat is kötöttek arra nézve, hogy a négy vagy az öt szám mögött kinek a neve is húzódhat meg. Találgatni lehet, de a hatályos jogszabályokat szem előtt tartva elmondhatjuk, hogy a nevek nyilvánosságra hozásáról még a tulajdonképpeni vizsgálat finalizálásakor sem lehet szó. Mint ahogy maga a kivizsgálás is esetenként, illetve bizonyos vonatkozásokban akár alkotmányossági aggályokat is felvethet.

Magyarázkodniuk kell
Tegnap az ANAF újabb sajtóközleményt hozott nyilvánosságra, amelyben többek között az szerepel, hogy 219 személynek magyarázatokat kell adnia azon jövedelemkülönbözetekre vonatkozóan, amelyek meghaladják az 1 millió lejt. Továbbá másik 94 személynek, olyanoknak, akik esetében a szóban forgó különbözet 50 ezer lej és 1 millió lej között van, tisztázó jellegű adatokat, információkat kell szolgáltatniuk „annak okán, hogy rokoni vagy sógori kapcsolatban állnak olyan személyekkel, akiket besoroltak az adóeltagadási magas kockázati fokozatba”. Nos, ez a két kategória jelenti együttesen a már említett 313 személyt, akik bekerültek a „kutakodás” első fázisába. Szaknyelven ez azt jelenti, hogy dokumentálódáson alapuló előzetes fiskális felülvizsgálatra (verificări fiscale prealabile documentare – VFPD) kerül sor. A már említett 219 személyből az „igazolásra szoruló” jövedelem-, illetve vagyonkülönbözet értéke 118 esetében 1 millió és 5 millió lej között mozog, ugyanakkor 18 személy esetében meghaladja a 20 millió lejt. A másik kategóriába tartozó 94 személy esetében a szóban forgó különbözet 50 ezer lej és 1 millió lej között mozog. Amúgy a fiskális kivizsgálás időtartama legfeljebb 6 hónap lehet, de amennyiben külföldről is információkat kell beszerezni, akkor 12 hónapig terjedhet. Egy adott személlyel szemben folytatott eljárásról az érintettet is csak annak egy bizonyos fázisában értesítik, mert amint már arra utaltunk, a személyes meghallgatást megelőzi az információ- és adatgyűjtés, a különböző elemzések és számítások, okiratok beszerzése stb. Ami pedig a többször is említett fiskális kockázatot jelentő magánszemélyeket (PFRF) illeti, leegyszerűsítve a dolgokat, azokról van szó, akiknek vagyona (ingatlanjai, luxusautói, más nagy értékű javai, saját és más cégeknek, valamint magánszemélyeknek nyújtott jelentős kölcsönök, hazai vagy külföldi bankokban elhelyezett számottevő betétek, kirívóan magas személyi költekezés) szemmel láthatóan meghaladják az általuk bevallott jövedelmeket.
Ami a most belendült adóhatósági kutakodást illeti, annak számos adótechnikai vonzata van, olyanok, amelyek igen sokak számára viszonylag nehezen érthetőek meg. Ettől függetlenül a vagyonosodási vizsgálat egyes vetületeire a későbbiek során még visszatérünk.

Hecser Zoltán

: an accessible web community