Adócsökkentés, fiatalok ösztönzése és segítése

Az elkezdett beruházások folytatása és újak elindítása mellett a közösségre, a koronavírus által előidézett nehézségek enyhítésére is figyelmet fordított a gyergyóújfalvi önkormányzat 2020-ban. A községben a fiatalok itthonmaradását, vállalkozókká nevelését is szorgalmazzák, amit képzéssorozatokkal, információátadással segítenek.

Beruházások szempontjából megszokott év volt a tavalyi Gyergyóújfaluban: a járványhelyzet miatt vannak ugyan kisebb-nagyobb csúszások a kivitelezésben, ennek ellenére több megvalósítás, befejezett munka, új tervek és a következő pályázati időszakra való felkészülés jellemezte 2020-at. 

– A Vidékfejlesztési Ügynökség által finanszírozott beruházásaink lassan befejeződnek: a négy, folyamatban lévő pályázat közül egy, a csatornahálózat bővítése teljesen elkészült. Beruházási fázisban van az Iskola utáni oktatás infrastruktúrájának létrehozása is, az építkezés befejeződött, februárban szeretnénk átadni a Somfa Egyesületnek, ők fogják működtetni, tevékenységekkel megtölteni. Az erdei utak korszerűsítése – ami több mint nyolcmillió lej értékű beruházás – már elkezdődött, idén szeretnénk befejezni. Szintén elkezdődött a Közszolgáltatási és Szociális Központ létrehozása a régi községházán, ahol a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett központ, valamint az Idősek Klubja kap helyet – összegezte megvalósításaik egy részét Egyed József polgármester.

A község saját költségvetéséből is hatékonyan gazdálkodtak: létrehozták a Gyergyóalfaluval közös vízszolgáltató céget, bővítették a vízhálózatot, elkezdték a járdaépítés harmadik szakaszát, ami jelenleg engedélyeztetési fázisban van. Az újfalvi önkormányzat több mint 54 ezer lejes támogatásban részesítette a községben működő civil szervezeteket, pályázat révén. 

– Év végén sikerült benyújtanunk pályázatot a gázhálózat építésére: 34 millió lejes beruházási tervről van szó, amely a teljes hálózat építését jelentené. Ennek egyik feltétele, hogy a háztartások legalább hatvan százalékának igényelnie kell a bekötést, és a munkálatoknak 2023-ig kell befejeződniük. Nagy vállalás ez a részünkről, de úgy gondolom, hogy képesek vagyunk rá. Várjuk az elbírálást, amely március környékén valósulhat meg – számolt be az elöljáró.

Újfaluban a fiatalok itthon­ma­radását, vállalkozói kedvének serkentését is fontosnak tartja a község vezetősége: tematikus pályázati felkészítőkkel, pályázatírással kapcsolatos alapismeretekkel gazdagodhattak az érdeklődők. 

– Arra ösztönzöm a fiatalokat, hogy – akár az önkormányzat segítségével – keressék meg a finanszírozási lehetőségeket leendő vagy már meglévő vállalkozásaik számára, hiszen ezáltal lesz biztosítva a piacon maradás lehetősége, bármilyen területről legyen szó. Ehhez minden segítséget, kapcsolati rendszert és információt megadunk – mondta Egyed József.

Az önkormányzat a járványhelyzetre és az abból adódó anyagi nehézségekre való tekintettel öt százalékkal csökkentette a helyi adókat a 2021-es évre. Az adócsökkentésről a decemberi tanácsülésen szavaztak: az elöljáró elmondása szerint ez a döntés nem befolyásolja hátrányosan a község költségvetését, a lakóknak pedig elsősorban jelzésértékkel bír, azt üzeni, hogy az önkormányzat mellettük áll a nehéz időszakokban. 


: an accessible web community