A természetvédelmi terület nem nyűg

Konzultáció a csíkpálfalvi kultúrotthonban. Fontos az érintettek részvétele FOTÓ: SÜKET ZSOMBOR

A jelenlegi természeti állapotot megőrzését szolgálják a Pogány-havas Kistérség Társulás munkatársai által a Csíki-havasok és a Csíki-medence védett területének kezelési tervében megfogalmazott intézkedések. Ferencz Csaba, a Pogány-havas Kistérség Társulás elnöke, Kassay János projektmenedzser és Süket Zsombor PR-felelős számolt be az élőhely- és madárvédelmi projekt részleteiről, a felmérések eredményeiről valamint a további lépésekről.

Az élőhely- és madárvédelmi projekt teljes, hivatalos neve: A Csíki-havasok és a Csíki-medence Natura 2000 területek kezelési tervének elkészítése a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek állapotának megőrzése céljából. A projekt keretén belül 2019 augusztusa és 2020 novembere között a Pogány-havas Kistérség Társulás közel hetven biológus segítségével tudományos felméréseket végzett az élőhely- és madárvédelmi projekt keretén belül: a két Natura 2000 területen kijelölt védett fajok és élőhelytípusok ‒ huszonnégy madár-, tizenegy további állat-, négy növényfaj és tizenhat élőhelytípus ‒ előfordulását és konzervációs állapotát mérték fel. Továbbá, elemezték azokat a környezeti, társadalmi és gazdasági tényezőket, amelyek rövid és hosszú távon hatással lehetnek az említett fajokra és élőhelytípusokra. Ezt követően elkészítették az említett természetvédelmi terület kezelési tervét és mint arról már beszámoltunk, ezt a dokumentumot nyilvános konzultációkon ismertetik az érintett településeken.

A legtöbb védett faj esetében a jelenlegi természeti állapot megőrzésére van szükség, hiszen nagyon kevés olyan eset van, ahol szigorú intézkedéseket kellett hozni ‒ derült ki a szakértők felméréséből. A kezelési tervben tehát olyan szabályokat fogalmaztak meg, amelyek betartása segítene megőrizni a jelenlegi természeti állapotot.

A Pogány-havas Kistérségi Társulás márciusban kiküldte az említett terület kezelési tervének konzultatív változatát a Hargita megyei intézmények, hatóságok, erdészetek, vadászegyesületek és közbirtokosságok számára, illetve elkezdődtek a nyilvános konzultációk is az érintett huszonnyolc községben és két városban. A konzultációk áprilisban érnek véget, a továbbiakban a terv engedélyeztetése alatt már nem lesz lehetőség módosításra.

Mint mondták, a konzultációk azért fontosak, mert lehetőséget adnak a lakosság bevonására az intézkedések megvitatásába. Ezeken a találkozókon nemcsak konszenzusra törekednek, hanem új ötleteket is gyűjtenek a lakosságtól, amelyeket be tudnak építeni a kezelési tervbe.

‒ A helyi közösség részvétele nélkül sem a kezelési terv elkészülése, sem pedig a hosszú távú védelem nem lehet sikeres – mondta Süket Zsombor.

A felmérések eredményei és a javasolt intézkedések térképalapú rendszerben megtalálhatók a www.csiknatura2000.com weboldalon. A térképeket bárki böngészheti, illetve a mellékelt információk megkönnyítik a védett terület vonzáskörzetében esedékes beavatkozások engedélyeztetését is, így a vállalkozók és gazdálkodók tudatosan tervezhetnek a körülmények ismeretében.

‒ Fontos hangsúlyoznunk, hogy az európai védett területek hálózatában minden esetben előfordul valamilyen emberi tevékenység. Nálunk a természetvédelem az ember és a természet együttélésének összhangját jelenti. A természetvédelmi területek számos lehetőséget kínálnak, ne tekintsünk rájuk úgy, mintha mindez nyűg lenne számunkra – mondta Ferencz Csaba, a Pogány-havas Kistérségi Társulás elnöke.

A további konzultációk időpontjáról és helyszínéről a Pogány-havas Kistérségi Társulás Facebook-oldalán és a www.csiknatura2000.com weboldalon található információ.

Péter Ágnes