A római kori és őskori leletek

Urnákat, sírokat, használati tárgyakat találtak. Megelevenedik a múlt FOTÓ: HADNAGY ÉVA

Visszatértek a régészek Homoródszentpálra, ugyanis az önkormányzat folytatja a tavaly elkezdett csatornázást. Jelenleg a Kőhalom irányába vezető út mentén dolgoznak, másfél méter mélységben keresnek római kori maradványokat. A feltárt részeken már földbe helyezhetők a vezetékek, az ásatások július végéig is eltarthatnak. Hadnagy Éva helyszíni beszámolója.

Május közepén tért vissza a régészcsapat Homoródszentpálra, folytatni a tavaly elkezdett ásatásokat. Ezen a településen ugyanis nem olyan egyszerű a beruházások kivitelezése, mivel a falu egy római segélycsapat tábor helyén fekszik, így szinte minden építkezés elvégzéséhez speciális engedélyekre van szükség. A munkálatok az elmúlt nyáron már elkezdődtek, akkor a templom körüli, központi részt tárták fel, valamint egy összeköltő utcát, most pedig a falu többi részén folytatják az ásatásokat.

Szigorú szabályok, lassabb kivitelezés

Amint azt Jakab Attila, Homoródszentmárton község polgármestere elmondta, amikor megkapták a hatóságoktól a csatorna építésére az engedélyt, a műemlékvédelmi hatóság feltételként szabta meg a régészeti feltárások elvégzését.

– Ennek örültünk is, meg nem is, hiszen nagyon sok minden előkerül a földből, ami a történelem része: nemcsak római kori, hanem őskori leleteket is találtak már és ez jó, viszont a beruházás kivitelezése jelentős mértékben lassul, nem utolsó sorban pedig rengeteg pénzbe kerül – fogalmazott a polgármester.

A régészeti feltárás költségeit ugyanis az önkormányzat saját költségvetéséből kell fedezze, ami igencsak megterhelő. Tavaly egy összekötő utat aszfaltoztak, amelynek régészeti feltárása 70 ezer euróba került, ezt már kifizette az önkormányzat, az idei munkálatok értékét kb. 200 ezer euróra becsüli az elöljáró. Ugyanakkor hozzátette, örülnek a régészcsapatnak, amelynek tagjai elvégzik a munkát, hiszen nélkülük a szigorú szabályok miatt nem lehetne semmilyen beruházást megvalósítani a településen.

A csatornázási munkálatok egyébként a község öt települését, nevezetesen Homoródszentmárton, Recsenyéd, Homoródszentpál, Homoródszentpéter és Városfalvát érintik. A beruházás értéke meghaladja az egymillió eurót, amelyet Európai Uniós támogatásból finanszíroz az önkormányzat. Azokon a részeken, ahol már megtörtént a régészeti feltárás, földbe helyezhetik a csöveket.

Kiemelten fontos régészeti lelőhely

A régészeti feltárást végző csapatot Pánczél Szilamér, a Maros Megyei Múzeum osztályvezető régésze irányítja. Mint mondta, a település alatt a II–III. századból való, a numerus Maurorum nevet viselő kb. 500 fős katonai segélycsapat tábora található, amelyhez egy 1500-2000 fős település is tartozott. Az elmúlt évben a katonai tábor környékére koncentráltak a feltárások során, most azonban a római táborhoz tartozó településen folyik a munka.

– Eddig számos olyan elemet sikerült behatárolnunk, amely egyértelműen a lakott övezethez köthető és pár római kori hamvasztásos sírt is feltártunk – részletezte a szakember.

Hozzátette, elég nagy csapattal vannak jelen a helyszínen, több mint 15-en dolgoznak jelenleg, közülük hét régész, a többiek pedig segédmunkások, aki a másfél-két méter mély árkok ásásában segédkeznek. A csapat várhatóan bővül, amikor lejár az egyetemisták, mesteri képzős hallgatók vizsgaidőszaka.

Pánczél Szilamér azt is elmondta, hogy a terepmunkát jelentések összeállítása, a feltárt leletanyag restaurálása és feldolgozása követi, a tudományos feldolgozásból a Maros Megyei Múzeum szakemberei is kiveszik a részüket, a leletek azonban a partneri megállapodás jegyében a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum gyűjteményanyagát fogják gazdagítani.

Egynapi munka eredménye: cserepek, edénymaradványok FOTÓ: HADNAGY ÉVA

Európai Régészet Napja

Június 18–20. között tartják az Európai Régészet Napját, amelyről a Maros Megyei Múzeum szakemberei is megemlékeznek. Ennek apropóján Homoródszentpálon, a helyi kultúrotthonban kiállítást szerveznek, ahol bemutatják a földből előkerülő tárgyakat.

– A rómaiak jegyében zajlik majd az esemény, próbálunk római katonai hagyományőrző egyesületet is a helyszínre csábítani, hogy még látványosabb, sokszínűbb legyen a rendezvény, amelyre minden érdeklődőt, közelről és távolról egyaránt szeretettel várunk majd – zárta gondolatait Pánczél Szilamér, a Maros Megyei Múzeum osztályvezető régésze.