A mártírsorsú püspök előtt tisztelegtek

A püspök börtönéveiről ismertettek eddig még nem látott információkat, leveleket Fotó: Adorján Zsófia

Tizenegyedik alkalommal tartottak Csíkszentdomokoson megemlékezéssel egybekötött konferenciát Már­ton Áron püspök tiszteletére. A vál­to­zatos előadások során az érdeklődők megismerhették Márton Áron személyét és munkásságát több oldalról is.

Idén tizenegyedik alkalommal szervezett konferenciát Márton Áron püspök tiszteletére. a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum és a Márton Áron Humanitárius Egyesület Csík­szent­do­mo­kos­ért a Gyulafehérvári Érsekséggel együttműködve. A rendezvény alkalmat adott a megemlékezésre, valamint kutatások, kiadványok nyomán egy új megvilágításban mutatta be a püspököt a népes közönségnek. Lázár Csilla szervező kérdésünkre elmondta, minden évben próbálják megújítani a konferenciát az előadások tekintetében. Az idén is több, a történetkutatás, egyháztörténet és vallástudományok területén szaktekintélynek számító előadó látogatott el Csíkszentdomokosra.
– Igyekeztünk a Márton Áronhoz kapcsolódó legújabb tanulmánykötetek, kiadványok mentén szervezni a mai napot. Még mindig kerülnek elő olyan kutatások, amelyek új színt adnak az ő személyiségéhez, munkásságához. Úgy válogatjuk össze az előadásokat, hogy mindig legyen kötetbemutató is, legyen előadás is, és a mai igényeknek megfelelően multimédiás bemutatóval is készültünk – fogalmazott a szervező.
Lázár Csilla az idei konferenciával kapcsolatban kiemelte Marton József nagyprépost, egyháztörténész életművét. A professzor kutatómunkája során a teljes Márton Áron-hagyatékot feltárta, és ezek legnagyobb részét közzé is tette. Immár 26. köteténél tart az a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál megjelenő sorozat, amely a püspök több száz írását, levelét, jegyzetét tárja a nagyközönség elé. Az ő előadása nyitotta a konferenciát. Szombaton, a megemlékezés a szokásos módon szentmisével kezdődött, a helyi római katolikus templomban. A szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálta. A szentmisét követően a résztvevők átvonultak a tavaly átadott Márton Áron Zarándokközpontba, ahol a zsúfolásig telt teremben kezdetét vette a konferencia.
A konferencián ismertették a szintén Marton József által írt A püspök című kötetet. Az ebben közölt húsz tanulmány mindegyike nagyívű elemzés a püspök életének egy-egy szakaszáról, vagy püspöki működése egy-egy problémaköréről. A tanulmányokban számos „mikrotörténet” rejlik, amelyek azt mutatják, hogy minden nehézség ellenére Márton Áron számos helyzetben nemcsak akart, de tudott is segíteni a diktatórikus rendszer által veszélyeztetett embereken, közösségeken, akik szellemi, lelki és anyagi értékeiket próbálták menteni.
A konferencia román előadója dr. Denisa Bodeanu, a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács levéltárának munkatársa. Bodeanu Márton Áron titkosszolgálati megfigyeléséről írt, illetve ő az egyik szerzője annak a forráskiadványnak, amely Márton Áron ötvenes évekbeli lehallgatott beszélgetéseiből közölt bő válogatást. Az idei konferenciára Bodeanu egy eddig közöletlen anyaggal érkezett: Márton Áron püspök 1949-es, nem sokkal letartóztatása előtti felcsíki útjáról tudunk meg részleteket a titkosszolgálati iratok tükrében. Felcsík kistérség történetének ellentmondásos, konfliktusos, máig feltáratlan korszakába adott sajátos betekintést.
A Máramarosszigeti „Duna munkatelep”. Márton Áron püspök háromévi „lakhelye”, címmel tartott előadást dr. Dobeş Andrea és Giurgiu Daniel, akik a püspök egyik legnehezebb fizikai és lelki próbatételét tárták fel azon források alapján, amelyeknek feldolgozását nemrég végezték el a Spații carcerale în România comunistă. Penitenciarul Sighet (1950–1955) című, Dobeș Andrea által szerkesztett kétkötetes kiadványban.
A konferenciát egy multimédiás előadással zárták. Nagy Zoltán székelyudvarhelyi hitoktató A hegy című DVD-n adta közre azokat a hangfelvételeket és fényképeket, melyeket Márton Áron kortársai közreműködésével gyűjtött össze önkéntes munkával. Értékmentő munkáját a DVD-k kiadása után is folytatta, legújabb gyűjtését mutatta be Humor és jóság – hangfelvételrészletek a Márton Áron püspök kortársaival készült beszélgetésekből cím alatt.

Adorján Zsófia

: an accessible web community