A „magyar” zászlókat kell eltávolítani a székelyudvarhelyi polgármester irodájából

A székelyudvarhelyi Városháza - HN Archív

A Bukaresti Táblabíróság szerdán kimondott jogerős ítélete értelmében el kell távolítani a piros-fehér-zöld zászlókat a székelyudvarhelyi városháza polgármesteri irodájából, tanácsterméből és valamennyi helyről, ahol az intézményben kitűzték korábban.

A zászlók eltávolítását a székelyföldi románok nevében fellépő, valójában a magyar szimbólumok és nyelvhasználat ellen pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) kezdeményezte. Az első fokon eljáró Bukaresti Törvényszék tavaly júniusban a zászlókat Magyarország szimbólumainak tekintette, és elrendelte eltávolításukat. A másodfokon eljáró táblabíróság megalapozatlannak tartotta, és elutasította Gálfi Árpád polgármester fellebbezését, és helybenhagyta az alapfokú ítéletet. Emellett azt is elrendelte, hogy a polgármester fizessen 4000 lej ügyvédi díjat a felperesnek.

A polgármester képviselői azzal érveltek a mostani perben, hogy a piros-fehér-zöld zászlókat Székelyudvarhely magyarországi testvértelepüléseitől kapták, és a tisztelet jeléül tűzték ki a lengyelországi, szlovákiai testvértelepülésektől kapott zászlókkal együtt. A bírósági ítélet szerint csak a magyar jelképeket kell eltávolítaniuk.

Az ADEC 2019-ben a székely zászlót és a városzászlót is peres úton távolíttatta el a székelyudvarhelyi városháza homlokzatáról, és azért is bepanaszolta a polgármesteri hivatalt, mert a Székelyudvarhelyi napok plakátján csak magyarul jelent meg az esemény neve. Utóbbi keresetét azonban mind a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD), mind a bíróság elutasította.

Gálfi Árpád polgármester és a… zászlók – HN-archív

Székelyudvarhely polgármesterét 2018 óta Hargita megye prefektusa is évről évre megbírságolta a városban március 15-re kitűzött magyar zászlók miatt. Legutóbb – a március idusán tartott ünnepség alkalmával – 5000 lejes bűntetést szabtak ki rá a zászlótrövényre hivatkozva.

A Székely Figyelő Alapítvány (SZFA) reakciója

Árus Zsolt, az alapítvány képviseletében kijelentette, hogy szerdán a Bukaresti Táblabíróság elvileg jogerõs ítéletet hozott a 37933/3/2019-es ügyben, amelynek tárgya a székelyudvarhelyi városházán található piros-fehér-zöld zászlók eltávolítása.

Azonban hangsúlyozta, hogy a helyzet ennél bonyolultabb. „Valóban vannak kitûzve piros-fehér-zöld zászlók a polgármester irodájában és a tanácsteremben, ellenben azok nem Magyarország hivatalos zászlai, tehát nem vonatkozik rájuk a 75/1994-es törvény. Ezt a per során a polgámester természetesen felhozta, de az alapfokú ítélet úgy született meg, hogy a bíró – anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy melyik állítás igaz – a felperesnek adott igazat” – írja Árus Zsolt.

Árus Zsolt – Folytatódik a jogi küzdelem – Fotó: László F. Csaba / Archív

Ugyanakkor az SZFA perbelépési kérést nyújtott be a táblabíróságra az ügyben, s amint az ítélet bíróság honlapján közzétett kivonatából kiderül, azt a kérést sem el nem utasították, sem figyelembe nem vették. Hogy mi is a pontos helyzet, az majd az ítélet indoklásából derül ki, de az már most tény, hogy a bíróság jogsértő módon nem idézte meg az alapítványt a tárgyalásra.

„Fellebbezést fogunk benyújtani a perbelépési kérésünk elutasítása ellen – áll a továbbiakban a közleményben –, s amennyiben azt a Legfelső Bíróság jóváhagyja, úgy a mostani ítéletet jog szerint meg fogja semmisíteni, az ügyet újra kell majd tárgyalja a Bukaresti Táblabíróság. Ha pedig a fellebbezésünket a Legfelső Bíróság elutasítja, vagy pedig az újratárgyalás után ismét kedvezőtlen ítélet születik, akkor – tekintettel a per tárgyát képező kérés megalapozatlan voltára – (amit éppen ezért a bíróságok el kellett volna utasítania) panaszt fogunk tenni ebben az ügyben is az Emberi Jogok Európai Bíróságán.”

Mindezek figyelembevételével elmondható, hogy még igen távol vagyunk attól, hogy ez az ügy lezáruljon, igencsak korai a panaszt benyújtó Tanasă öröme.

Az MTI és a Székely Figyelő Alapítvány közlése nyomán