A csángómagyar Salamon József az idei csíksomlyói búcsú szónoka

Fotó: Salamon József Facebook-oldala

A idei, május 22-i csíksomlyói búcsú ünnepi szentmiséjének szónoka Salamon József gyimesbükki plébános lesz. A fogadalmi búcsú idei mottója pedig a Lukács evangéliumából származó idézet: „A Magasságbeli ereje borít be árnyékával” – adja hírül a romkat.ro katolikus portál.

Az idei csíksomlyói búcsú megrendezését illetően még nem ismert minden járványügyi intézkedés, de szervező csíksomlyói ferencesek újabb információkat tettek közzé. A csíksomlyói pünkösdi búcsú liturgikus programja szerint május 21-én, pénteken délután 5 órától imaórával készülnek a jelenlevők, majd 6 órától lesz a nyitó szentmise, amelyet ünnepi rózsafüzér követ.

Pünkösd szombatján, május 22-én reggel fél 8-kor lesz szentmise a kegytemplomban, amit 10 órától ünnepélyes rózsafüzér, 11 órától szentségimádás követ, ezután tartják az ünnepi búcsús szentmisét fél 1-től a Kis- és Nagy-Somlyó hegye közötti nyeregben. Aznap délután 6 órától is lesz szentmise a kegytemplomban, pünkösdvasárnap pedig, május 23-án a kegytemplomban reggel 8, délelőtt fél 11 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

Salamon József Lujzikalagorban született 1963. március 4-én. Édesapja Salamon Mihály, 89 éves, édesanyja, Bíró Anna 2007-es halála után ugyan egyedül maradt a szülőfaluban, de azt nem akarja elhagyni, mivel jól érzi magát az ott kialakított kis világában, kertészkedve. A búcsú ünnepi szónokának nyolc testvére van, akik közül hárman már átköltöztek az örökkévalóságba. Salamon József, a negyedik, jelenleg a legidősebb az életben levők közül.

Tanulmányait szülőfalujában kezdte, ott végezte a nyolc osztályt, majd a középiskola első két osztályát Kézdivásárhelyen, a mostani kantai Nagy Mózes Líceumban. Líceumi tanulmányait Gyulafehérváron, a kántoriskolában folytatta, ott érettségizett. Az akkoriban kötelező sorkatonai szolgálat után Gyulafehérváron végezte teológiai tanulmányait, 1982. november 4-étől egy év megszakítással, majd folytatta és 1989. június 25-én szentelte pappá dr. Jakab Antal püspök. Jelmondata a 15(16). zsoltárból: „Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.”

„Isten gyermekeként bízni benne erőt és bátorságot adott a kihívások sokaságában. Tudtam és tudom, hogy Isten minden fölött áll, és akkor nekem nincs amitől félnem” – vallja az idei búcsú szónoka. Márton Áronnal hirdeti: „Erőnk a lelkesedés. És ez mindenható.”

Papi élete állomásai: Gyergyóditró (1989–1990), Szászrégen (1990–1995), Óradna (1995–1997), Gyergyóhodos és Galócás (1997–2004), majd máig Gyimesbükkben teljesít szolgálatot.

HN-információ